Hopp til innhald

PCS900 PhD disputas i datateknologi:programvareutvikling, beregningsorientert ingeniørvitenskap og sensornettverk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.