Hopp til innhald

FM3-PRA-04 Praksis i varierte og videregående opplæringsarenaer, 15 dager

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Praksisopplæringen blir utformet i samarbeid med praksisfeltet og praksisarenaer.

Læringsutbytte

-

Krav til forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Praksisopplæringen foregår i løpet av høst og vår.

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

Praksis

Bestått/ikkje bestått