Hopp til innhald

PHD950 Avhandling

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

-

Læringsutbytte

-

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

-

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

-