Hopp til innhald

PHD915 Multimodal literacy and aesthetic engagement

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2023-2024.

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.