MET503 Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg avanserte emner innen kraftelektronikk med temaer:

  • Krafthalvledere, kraftdiode, krafttransistorer, kraft MOSFET, tyristorer, Gate turn-off Tyristorer, Insulated Gate Bipolar Transistorer, Sic komponenter, etc.
  • Snubbere
  • Driverkretser
  • Kjøling
  • Magnetiske komponenter
  • Applikasjoner av kraftelektronikk 

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal kandidaten:

  • beherske halvlederteorien for krafthalvledere.
  • forstå oppbyggingen av kraftelektroniske komponenter, snubbere, driverkretser.
  • vite hvordan å dimensjonere kjøling system og magnetiske komponenter til kraftelektroniske omformere.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe, konstruere, optimale og pålitelige kraftelektroniske omformere.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling av kraftelektroniske omformere.

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Anbefalte forkunnskaper

Kunskap i reguleringsteknikk, elektronikk, krets, osv.

ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, selvstudium og mini prosjekt

Arbeidskrav

 Miniprosjekt må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MET203 (1) - Kraftelektronikk - Reduksjon: 5 studiepoeng