Bærekraftig transport

Årets halvdags seminar om bærekraftig transport utsettes til høsten

På grunn av de aktuelle restriksjonene for reiser og gjennomføring av arrangement utsettes årets seminar om bærekraftig transport. Vi har som mål å holde seminaret i oktober med de samme foredragsholdere og temaer som var satt opp for april.

I sammenheng med stadig økende passasjerantall, og det betydelige markedet for luftfart, fortsetter etterspørselen etter lufttransport å vokse. Det er et enormt press for å avkarbonisere dette markedet, og sektoren er forpliktet til 50% reduksjon i utslipp innen 2050, med ytterligere press for å være mer ambisiøs mot "netto-null" i denne tidsrammen. For fly er deres vekt en kritisk egenskap. Dagens batteriteknologi har for lite energi per kg batteri og kun småfly er i stand til å transportere noen få passasjerer over korte distanser. Imidlertid kan hybridelektriske løsninger tilby overgangsløsninger med den ekstra fordelen å gi nye designmuligheter ved bruk av e-fan-teknologier.

  • Hvilke realistiske klimamål kan luftfartssektoren oppnå?
  • Kan denne vanskelige sektoren møte utfordringen?
  • Kan ny framdriftsteknologi modne raskt nok for å kunne bidra til et utslippskutt som er i tråd med klimamålene?

Hvis du er interessert i å finne svar på slike spørsmål er du invitert til å være med på seminaret. Hold deg oppdatert på denne websiden hvor vi skal legge ut ny dato for seminaret så snart vi kan bekrefte det.

Vårt mål er å ha alle foredragsholdere med i september, som hadde allerede bekreftet sin deltakelse på seminaret. Temaene skal være:

  • Biodrivstoffer 
  • Hydrogen som drivstoff i luftfarten
  • Elektrifisering av kortbanenettet i Nord-Norge
  • Elektriske fremdriftssystemer
  • Batteriteknologi for elfly

Etter presentasjonene blir det en åpen diskusjon med de inviterte foredragsholderne.
Send denne siden gjerne videre til dine kontakter og kolleger som kunne være interessert i å være med på seminaret.

Vi håper å kunne ønske deg velkommen på Høgskulen på Vestlandet i september 2020!

Richard J. Grant og Norbert Lümmen
i samarbeid med Bergen Energy Lab


Førsteamanuensis
Institutt for maskin- og marinfag
Professor
Institutt for maskin- og marinfag

Dette seminaret er et samarbeid mellom Institutt for maskin- og marinfag (HVL) og Engergilaboratoriet (UiB)