Datanettverk

Datavitskap og kunstig intelligens

Forskargruppa arbeider med ulike datavitskapsteoretiske aspekt og bruk av datavitskap innan ulike domene som energi, biologi og fysikk.

Internasjonale samarbeidspartnarar

Kurs

Du finn óg informasjon på den engelske nettsida vår. 

Forskargruppeleiar: 

bilde av Reza Arghandeh

Reza Arghandeh

Professor