Om oss

Vår gruppe fokuserer på datavitskap, inkludert kunstig intelligens og maskinlæring. Vi studerer korleis berekningsmodellar for resonnement, læring og persepsjon kan nyttast på ulike område som helsevesen, energi og miljø.

Til hovudsida

Kunstig intelligens og maskinlæring utforskar ulike måtar maskiner kan lære og tolke data på, ved at maskinene kan nytte tidlegare erfaringar (eller andre sine erfaringar) til å finne nyttige mønster og likskapar.

Vår forskargruppe undersøker korleis ulike typar maskinlærings- og dataanalyseteknikkar kan nyttast på ulike former for data, til dømes strukturerte data eller data representert ved symbolske, logiske og relasjonelle representasjonar. Gruppa er også interessert i bruk av KI og ML innan ingeniørsystem, i kunnskapsfunnet og innan medisinsk vitskap.

Kontakt

bilde av Reza Arghandeh

Reza Arghandeh

Professor

Medlemmer

bilde av Carina Bringedal

Carina Bringedal

Førsteamanuensis

bilde av Trygve Buanes

Trygve Buanes

Førsteamanuensis

bilde av Mahdi Ghane

Mahdi Ghane

Førsteamanuensis

bilde av Dejene Assefa Hagos

Dejene Assefa Hagos

Førsteamanuensis

bilde av Rogardt Heldal

Rogardt Heldal

Professor

bilde av Lars Arne Jordanger

Lars Arne Jordanger

Førsteamanuensis

bilde av Marcus Landschulze

Marcus Landschulze

Førsteamanuensis

bilde av Jerry Chun-Wei Lin

Jerry Chun-Wei Lin

Professor

bilde av Norbert Lümmen

Norbert Lümmen

Førsteamanuensis