11 millioner til fleksible utdanningstilbud

HVL får friske midler til seks fleksible studietilbud.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som har fordelt 100 millioner kroner etter søknad. Og HVL er blant de institusjonene som får flest midler.

- Dette er kjempebra og går rett inn i arbeidet vårt med å tilby gode, fleksible og relevante utdanningsløp.

- Dette med å lære hele livet er et felt som vi satser på her i HVL, og denne tildelingen kommer godt med, sier rektor Berit Rokne.

- All ære til fagmiljøene våre i hele HVL som har jobbet godt på kort tid her sammen med blant andre Avdeling for utvikling av læring og undervisning.

Et av målene for denne nye ordningen er at universiteter og høyskoler skal kunne tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter som ikke har anledning til å studere fast ved en campus.

I pressemeldingen fra Regjeringen leser vi at utdanningstilbudene som nå har fått midler kan være desentraliserte, nettbaserte, deltidsorganiserte eller samlingsbaserte. Poenget er at du ikke trenger å studere på fulltid eller være på campus for å få tilgang til utdanningen.

Alle fagområder og utdanningsnivåer har hatt mulighet til å søke om midler, men i 2020 er tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse prioriterte områder. I tillegg til å gjøre det enklere å studere, skal pengene bidra til at studietilbudene samlet sett skal kunne møte skiftende behov i arbeidslivet over tid.

 Disse studietilbudene i HVL får midler:

Frå fagarbeidar til ingeniør på ein hybrid læringsarena – Ei fleksibel og berekraftig ingeniørutdanning for industri i omstilling

5 000 000

Desentralisert videreutdanning for bioingeniørfag

1 005 000

Utvikling av desentralisert deltidsutdanning i vernepleie

2 000 000

Student til sjøs

1 300 000

Videreutdanningskurs hydrogenteknologi

   975 000

Nettstudium historie bachelor

   870 000