Disputerer om kobling mellom programmering og matematikkundervisning i ungdomsskolen

Sanna Forsstrøm ser blant annet på utfordringer for lærere i ungdomsskolen når programmering har blitt en del av matematikkundervisningen. Hun finner at samspill mellom elever, lærere og verktøy er viktig.

Forsstrøm disputerer ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) 21. oktober med avhandlingen "Doing Mathematics with Robots: an Activity Theoretical Perspective on the Links between Mathematics and Programming in Classroom Activities"

Hun har jobbet i 13 år som matematikklær i Finland, og det var i løpet av denne erfaringen som lærer i grunnskolen hun fant ut at hun ville forske på dette temaet.

–  Jeg og elevene likte å jobbe med roboter og vi gjorde morsomme prosjekter sammen. Elevene fikk jobbe ganske fritt med robotene men jeg savnet tydeligere koplinger mellom aktivitetene med roboter og læreplanen i matematikk, sier hun

Dermed ville jeg forske på ulike sider av sammenhengen mellom matematikk og aktivitetene med roboter.

Datainnsamling fra en ungdomsskole i Norge

Forsstrøm jobbet med lærere og elever på en norsk ungdomsskole ved å først introdusere programmering av roboter til en lærer som deretter tok dette med inn i sin undervisning.

– Etter det observerte jeg aktivitetene i klasserommet, forklarer hun.

Jeg konsentrerte meg om kollektive aktiviteter i klasserommet, gjennom å se på samarbeidet mellom elevene og mellom elevene og lærere, interaksjoner, forhandlinger, ulike verktøy i bruk samt driv i aktiviteten.

Hvordan tror du en kan koble matematikkundervisning og programmering på en god måte?

– I denne studien skjedde det gjennom samspill og kollektivt engasjement mellom lærere, elever og verktøy. Elevene brukte matematikk i sine aktiviteter med roboter når læreren og elevene diskuterte og designet prosjektet sammen.

Forsstrøm antyder at matematikk kan spille en "levende" og transformativ rolle i elevenes aktiviteter når læreren og elevene samarbeider.

Læreren supplerte sine programmeringskunnskaper med sine sterke matematiske og pedagogiske kunnskaper.

Funnene i denne studien antyder at koblingene mellom matematikk og programmeringsaktiviteter har et transformasjonspotensiale i matematikkundervisning, men at det ikke er en selvfølge.

Les mer om Sanna Forsstrøm sin doktorgradsavhandling her