Får millioner til å videreføre utdanningssamarbeid på Sri Lanka

HVL har nylig fått 8,4 millioner til å utvikle samarbeid med universiteter og næringsliv på Sri Lanka. Målet er å utvikle teknologi som skal gjøre ren energi både billigere og mer tilgjengelig.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som tildeler pengene gjennom NORPART-programmet (Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid). Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

- Dette er et stort løft for HVL, instituttet vårt og utdanningene våre, og gir oss motivasjon til å fortsette med viktig internasjonalt samarbeid. Jeg ønsker å takke alle som har vært med i søknadsprosessen, forteller professor og prosjektleder Dhayalan Velauthapillai.

Trenger internasjonalt samarbeid for å løse FNs bærekraftsmål

Velauthapillai har over tid vært med å bygge opp et omfattende internasjonalt samarbeid med universitet og næringsliv på Sri Lanka.  Vi trenger kunnskapsbaserte løsninger for å nå bærekraftsmålene, og både Norge og Sri Lanka har ambisjoner om å redusere karbonproduksjonen med 50 prosent innen 2030.

- Målet er å forske og utvikle teknologi som igjen skal gjøre solenergi både billigere og mer tilgjengelig. Sentrale partnere i prosjektet er University of Jaffna, University of Peradeniya og Universitetet i Bergen.
 
- Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å løse de store samfunnsutfordringene. I tillegg til høyere utdanning har vi også med oss teknologibedriftene Current Solar, Rec Solar Norway, Greenstat og Gexon, forsetter Velauthapillai.

Ønsker økt internasjonalt samarbeid

Tildelingen legger til rette for økt studentutveksling og praksis både for innkommende og utreisende studenter, med særlig vekt på master og phd-nivå. Det er i tillegg stort fokus på samarbeid med private bedrifter slik at studentene som er involvert får relevant arbeidslivserfaring og kan bygge nettverk.

- Dette betyr at HVL-studenter får dra til Sri Lanka og studenter fra Sri Lanka kommer til oss. Flere av studentene vil også få muligheter til å delta på internasjonale konferanser og workshops, forteller Kajsa L. Nordström, rådgiver i avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon.

Økt samarbeid mellom norske utdanningsinstitusjoner og partnere i det globale sør er også en del av ambisjonen til den nye regjeringen.

– Gjennom langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling er målet å øke kvaliteten på utdanningen, både her hjemme og ved partnerinstitusjonene i utviklingsland, og det skal pengene som nå er fordelt bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding i forbindelse med tildelingen.