Forsker for å forbedre sikkerheten på passasjerskip

Hva skjer når 1000 cruisepassasjerer skal evakueres fra et skip med 20 graders slagside? Det vet vi lite om. Derfor søker HVL-forskere frivillige til en unik serie landbaserte forsøk i Haugesund.

Passasjertrafikken langs norskekysten og i arktiske strøk øker. I fjor besøkte rundt 3,6 millioner cruisepassasjerer norske farvann. Hva skjer i en nødsituasjon som krever evakueringen av skipet? Hva må til for at dette kan skje raskt og effektivt? En internasjonal sammensatt forskergruppe med HVL i spissen ønsker å finne svar på disse spørsmålene.

Aldri gjort før i verden

Forskningsprosjekt ARCEVAC (ARCtic EVACuation) søker derfor etter frivillige til en serie forsøk der prosjektgruppen ønsker å finne ut hvordan bruken av en redningsdrakt påvirker evakueringen av passasjerer i en nødsituasjon om bord på et skip.

– For å kunne vurdere hvor lang tid det tar å evakuere et passasjerskip må vi vite hvor fort en typisk passasjer beveger seg – både med og uten redningsdrakt – og disse dataene skal vi samle inn. Ingen har gjennomført et slikt prosjekt i denne skalaen før oss og resultatene kan brukes til å forbedre det maritime regelverket, designet av fartøyene og prosedyrene som brukes, forteller Helle Oltedal, professor i maritim sikkerhet på Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet. Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Greenwich, Universitetet i Tromsø og Hurtigruten.

Vil undersøke funn fra Tromsø nærmere

Allerede i fjor høst har forskergruppen startet arbeidet med å samle inn data på hvor rask en typisk passasjer går med og uten redningsdrakt. På Universitetet i Tromsø målte forskerne ganghastigheten på flere hundre personer som gikk opp og ned en fire-etasjers trapp og gjennom en kopi av en 36 meter lang skipskorridor.

– De foreløpige resultatene tyder på at det å ha på seg en redningsdrakt går ut over hvor fort den enkelte beveger seg. Men vi vet ikke om det skyldes hvordan redningsdrakten er utformet eller andre årsaker, noe vi ønsker å finne ut av denne gangen, sier Oltedal.

Ny forsøksserie i Haugesund starter i april

I vår har forskerne satt opp en tilsvarende korridor på ResQ sitt treningssenter for sikkerhetsopplæring i Haugesund. Nå søker de frivillige i alderen 18 til 70 år, av begge kjønn, og med forskjellig sosial og kulturell bakgrunn.

– I Haugesund starter vi datainnsamlingen i begynnelsen av april 2019, og vi håper at mange på Haugalandet blir med som deltaker og hjelper oss med å forbedre sikkerheten på passasjerskip, sier prosjektlederen.

Forsøkene vil bli gjennomført fram til juli i ettermiddagstimene på onsdager og torsdager og på formiddagen den siste lørdagen i hver måned. Deltakerne kan selv velge tidspunktet som passer. Korridoren deltakerne skal gå gjennom kan settes i forskjellige graders vinkel for å simulere et skip med slagside. Noen av deltakerne skal gå med redningsdrakt gjennom korridoren andre uten.

Det hele vil bli tatt opp på video slik at forskerne senere kan gjøre mer grundige analyser av hvordan redningsdrakten påvirker ganghastigheten. Deltakerne vil i tillegg bli bedt om å fullføre et kort spørreskjema i forhold til hvordan de opplevde å gjennomføre de ulike øvelsene. Alt sammen vil ta om lag tre timer.

Datainnsamling på Hurtigruten i neste prosjektfase

– Dataene fra Tromsø og Haugesund skal brukes i et dataprogram sammen med andre data som vi kommer til å samle inn om bord på Hurtigruten. Forskningsresultatene vil gjøre det mulig å simulere ulike ulykkes-scenarier, simulere hvordan passasjerer beveger seg, og se på hva som kan gjøres for å få en mest mulig effektiv evakuering, forteller Oltedal.

Premiering for deltakelse

Alle som deltar er med i en premietrekning hvor tre av deltakerne vil få et gavekort fra Haugesund sentrum med verdi 500,- kroner. I tillegg vil sju deltakere få muligheten til prøve seg som styrmann i en av HVL sine maritime simulatorer.

Ønsker du å delta?

Dersom du har spørsmål kan du ta direkte kontakt med prosjektleder Helle Oltedal ved Høgskolen på Vestlandet på telefon 52 70 26 44, mobil 93 82 61 87 eller e-post arcevac@hvl.no.