Forskningsprosjekt ARCEVAC

Forskningsprosjekt ARCEVAC (ARCtic EVACuation) ser på evakuering av passasjerskip som seiler i arktiske strøk.

Prosjektet ledes av Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og er et samarbeid med Universitetet i Greenwich, Universitetet i Tromsø og Hurtigruten. To HVL-stipendiater er tilknyttet prosjektet som er finansiert av MARKOM2020.

ARCEVAC-prosjektet er viktig for sjøsikkerheten i internasjonal sammenheng og det er første gang i verdenssammenheng at det blir gjennomført et slikt prosjekt i denne skalaen.

Forskerne i prosjektet samler inn data på hvor fort en typisk passasjer går – med og uten redningsdrakt – for å kunne simulere bevegelsesmønsteret i en evakueringssituasjon. Resultatene kan brukes til å forbedre det maritime regelverket, designet av fartøyene og prosedyrene som brukes.

Datainnsamlingen startet i fjor høst i Tromsø, der forskerne målte ganghastigheten på flere hundre personer som gikk opp og ned en fire-etasjers trapp og gjennom en kopi av en 36 meter lang skipskorridor. Våren 2019 ble det bygd en tilsvarende skipskorridor som er plassert på ResQ sitt område for sikkerhetsopplæring utenfor Haugesund. Denne korridoren kan settes i forskjellige helningsvinkler for å simulere et fartøy med slagside. Datainnsamlingen i Haugesund startet i begynnelsen av april 2019. Les mer her.

I neste fase av prosjektet vil forskerne samle inn data fra passasjerer som seiler med Hurtigruten – i fire omganger på fire ulike seilaser. Der vil hver passasjer bli utstyrt med en sporingsenhet. Under seilasen vil det bli gjennomført en mønstringsøvelse, hvor alle passasjeren blir bedt om å møte på mønstringsstasjonen som er fartøyets samlingsplass for evakuering. Her vil forskerne blant annet kunne se passasjerenes reaksjonstid og bevegelsesmønster under mer reelle forhold, om det skulle oppstå «flaskehalser» som hindrer effektiv gjennomstrømning av passasjerer eller andre forhold som skulle være til hinder for effektiv evakuering.

Mer informasjon og medieomtale

 

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Professor
Institutt for maskin- og maritime studium

Datainnsamling i Haugesund

Datainnsamlingen i Haugesund startet i april 2019. Ønsker du å delta? Her finner du mer informasjon.

Informasjon og påmelding