Informasjon til deltakere

Takk at du ønsker å delta i ARCEVAC-prosjektet for å hjelpe oss med å forbedre sikkerheten til passasjerer til sjøs.

Forskningsprosjektet ARCEVAC (ARCtic EVACuation) ledes av Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet, i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetet i Greenwich i London. I en serie landbaserte forsøk skal vi undersøke om bruk av redningsdrakt har påvirkning på personers ganghastighet og bevegelsesmulighet, som igjen vil påvirke hvor effektivt en evakuering av passasjerskip kan gjennomføres.

Registrer deg her

Når

Fra og med 10. april og tre måneder framover.

  • onsdager, kl. 16.00-19.00
  • torsdager, kl. 17.00-20.00
  • siste lørdag i måneden, kl. 9.00-12.00

Hvor

Førsøkene vil foregå på ResQ sitt område for sikkerhetsopplæring i Haugesund. Det er mulighet til å parkere egen bil på området. For veibeskrivelse klikk her.

Dersom du trenger transport vil vi ordne dette fra Haugesund sentrum. Du vil få beskjed om avreisested og tidspunkt samme dag som du deltar.

Hvem

Vi ønsker deltakere av begge kjønn, i alderen 18 til 70 år. Deltakerne trenger ikke være i spesielt god fysisk form, men for å ivareta deltakernes sikkerhet, kan dessverre ikke personer som har alvorlig syns- eller funksjonshemming delta.

Hva

Som deltaker skal du gjøre følgende

  • Kle på deg en redningsdrakt
  • Gå gjennom en 36 meter lang korridor 2 ganger. Korridoren vil stå flatt eller være skråstilt i forskjellige vinkel.
  • Halvparten av deltakerne vil gå gjennom korridoren med redningsdrakt på.
  • Besvare et spørreskjema

Alt skal gjennomføres i et normalt tempo, så det er ikke en konkurranse om å være raskest. Du vil ikke bli utsatt for noe som kan gå ut over din sikkerhet.

Forsøkene blir spilt inn på video, og etter hver del av forsøkene vil du bli bedt om å fullføre et kort spørreskjema om hvordan du opplevde å gjennomføre de ulike øvelsene.

Etter du har deltatt kan du få tilsendt bilde av deg selv mens du går gjennom korridoren – hvis du ønsker dette. Når vi er ferdige med forsøkene vil vi gjennomføre en loddtrekning, hvor 3 av deltakerne vil få et gavekort fra Haugesund sentrum med verdi 500,- kroner. I tillegg vil 7 deltaker få muligheten til prøve seg som styrmann i en av våre maritime simulatorer.

Bekledning

Vi anbefaler at du har på deg praktiske og lette klær tilpasset været den dagen du deltar. Noen av deltakerne skal ha på seg redningsdrakt, så ikke ha på for mye klær. Bruk lave praktiske sko og ikke høye hæler eller sandaler. Kvinnelige deltakere bør ikke ha på seg kjole eller skjørt.

Informert samtykke, rett til å trekke seg og konfidensialitet

Det er frivillig å delta. Deltakerne kan til enhver tid trekke seg fra forsøkene og trenger ikke å oppgi årsaken til dette. Alle data knyttet til din deltakelse i forsøkene blir lagret anonymt, og eventuelle personopplysninger som samles inn under rekrutteringsprosessen (f.eks. e-post-adresse) vil bli slettet etter at forsøkene er gjennomført.

På selve forsøksdagen vil du bli bedt om å signere et informasjonsskriv hvor du gir ditt informerte samtykke. Informasjonsskrivet finner du her. Vennligst les gjennom dette før ankomst slik at du er kjent med innholdet. Du trenger ikke å skrive dette ut eller signere før forsøksdagen. Når du møter opp vil du få et skjema fra oss og bli bedt om å signere dette.

Prosjektet er meldt inn til NSD – Norsk senter for forskningsdata (prosjekt nummer: 59548).

Kontakt

Har du spørsmål om selve forsøkene eller ARCEVAC-prosjektet kan du ta kontakt med Helle A. Oltedal, telefon: 52 70 26 44 eller mobil 93 82 61 87. Vår e-post-adresse er arcevac@hvl.no.

 

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Professor
Institutt for maskin- og maritime studium