Første doktorgrad ved Høgskulen på Vestlandet

Den 29. august får Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin første disputas. Dermed tar høgskulen et nytt og viktig steg mot å bli et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet på Vestlandet.

– Dette er en viktig dag for oss og viser at vi nå uteksaminerer våre egne doktorgradskandidater i eget hus, sier Berit Rokne. 

I fjor disputerte 18 doktorgradskandidater ved HVL hos andre institusjoner. 

Viktig for universitetsambisjonen

– Jeg vil gratulere kandidaten Gro Hege Saltnes Urdal, som skal disputere 29. august. Det er den høyeste utdanning man kan ta i Norge og å disputere er å sette punktum for en lang og krevende prosess. Men i tillegg til at dette er en viktig milepæl for kandidaten, er dette også en merkedag for HVL, sier Rokne.

For å lykkes med universitetsambisjonen er HVL avhengig av å utdanne egne doktorgradskandidater. Denne første disputasen er en start på denne veien.

– Det som også er viktig, er at vi gjennom å utdanne doktorgradskandidater bidrar til å styrke og utvikle profesjonene våre gjennom ny kunnskap, sier rektor Berit Rokne.

Det er nå flere avhandlinger på vei fra ph.d.-programmet Studiar av danning og didaktiske praksisar, som ble opprettet i 2015. Etterhvert vil det også bli uteksaminert kandidater fra de andre doktorgradsprogrammene våre.

Hvordan er det er å være tolk for en døvblind?

Gro Hege Saltnes Urdal underviser ved døvetolkutdanningen og har forsket på studenters vei til å bli tolk for døvblinde. Avhandlingen viser at studentene utvikler sin kunnskapsbaserte praksis ved å bli kjent med døvblinde og det å være tolk, ved å kunne sette grenser for sin rolle og ved å kunne håndtere det ukjente.  

Disputasen finner sted i Mimes brønn på Kronstad torsdag 29. august kl.12:30. Les mer om avhandlingen her.

I anledning disputasen har HVL samarbeidet med designeren T. Michael om å produsere disputaskapper for høgskoleledelsen. Sist uke ble kappene testet ut av blant andre dekan ved FLKI, Asle Holthe.

Doktorgradsprogrammene ved HVL:

  • Studiar av danning og didaktiske praksisar (2015): forskerutdanning som kvalifiserer for vitenskapelig arbeid og forskning i utdannings- og opplæringssektoren, kultursektoren og andre sektorer. 
  • Datateknologi (2017): forskerutdanning der kandidater kvalifiserer til forskningsarbeid på tverrfaglig dataforskning, på høyt internasjonalt nivå.
  • Helse, funksjon og deltaking (2019): forskerutdanning for de som vil utvikle framtidens helsetjenester i møte med nye samfunnsutfordringer.
  • Nautiske operasjoner (fellesgrad med UiT, NTNU og USN, 2017):forskerutdanning for kandidater som vil arbeide med innovasjon, undervisning eller oppnå vitenskapelig innsikt i operasjonelt maritime fagområder.
  • Ansvarleg innovasjon og regional utvikling (betinget akkreditering av NOKUT).