HVL har fått nøklene til nybygget K2

Vestlandets mest moderne undervisningsbygg er ferdigstilt. 2. april overtok HVL, og prosjektleder Knut Kismul, nøklene til bygget.

Prosjektleder for byggeprosessen, Knut Kismul, har arbeidet med planleggingen av nybygget på Kronstad siden 2015. Den 2. april fikk Kismul overta nøklene til bygget på vegne av HVL.

K2 kan by på syv lesesaler, fire auditorium, kafé, læringslab, simulatorrom og minikjøkken for studentene. De ansatte får også flotte arbeidsplasser med sosiale soner og kjøkken, og ikke minst garderober og dusj i underetasjen.

Noe av det mest særegne med bygget er likevel de tre store trærne i bjørkefamilien, som med tiden vil strekke seg høyere opp mot glasstaket.

Stolte prosjektledere, fra venstre: Terje Viken (distriktssjef Kruse Smith), Knut Kismul (prosjektleder HVL), Audun Nygard (prosjektleder Kruse Smith) og Ulf-Åge Olseth  (driftsleder Statsbygg). Tilstede på video: Lars Christian Gomnæs (prosjektleder Statsbygg). 

Miljøbygg

K2 er et nullutslippsbygg, med solcellepanel på taket og energieffektive tekniske anlegg. Totalt skal bygget ha redusert klimagassutslipp med 30 prosent sammenliknet med tilsvarende bygg. Les mer om bygget her!

– Hva betyr dette bygget for HVL?

– Det betyr at vi kan samlokalisere HVL på Kronstad, ved at driften i Møllendalsveien legges ned. Vi får nå et flott og moderne undervisningsbygg til på campus, noe som gir oss større fleksibilitet og effektivitet. I tillegg får vi utvidet høgskoleanlegget med læringslaben og simulatorrom der studenter kan drive med pedagogisk utvikling, testing og eksperimenter, sier Kismul.

De to siste årene har campusen vært preget av byggearbeid, og en viktig milepæl er nådd ved at HVL nå har overtatt bygget.  

Jeg har jobbet med prosjektet siden vi sendte bestillingsbrevet i april 2015, så det er flott å nå denne milepælen. Nå ser vi frem til å få på plass inventar og teknisk utstyr i bygget.

Dersom alt går etter planen, flytter 300 ansatte inn i K2 i juni. Bygget får en seremoniell åpning høsten 2020.

– Bygget er i trygge hender

Lars Christian Gomnæs er prosjektleder for bygget fra Statsbygg. Han forteller at han er svært stolt over bygget og av arbeidet som er blitt lagt ned.

– Gjennom tett involvering av representant fra HVL, Knut Kismul, i hele prosjektet er jeg trygg på at HVL kommer til å trives i det nye bygget, og vil behandle det pent. Jeg er spent på fortsettelsen, og gleder meg til å se bygget tatt i bruk.

Foto: Ole Harald Dale/ Byggeindustrien og Elise Løvereide/ HVL

Fakta om bygget:

  • Bygget er på 14 300 kvm BRA med plass til 3000 studenter og 300 ansatte
  • 4 fleksible auditorium – plass til 500 personer til sammen
  • 13 seminarrom – plass til 40 personer i to seminarrom, 80 personer i to andre seminarrom, og 60 personer i de ni andre
  • 52 grupperom – plass til mellom seks og 15 personer
  • 7 lesesaler – plass til 60 personer i hver sal
  • Hvilerom
  • 1 rom for tro og tanke