Irina Pavlova fikk utdanningskvalitetsprisen for 2020

Høgskolelektor Irina Pavlova jobber ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for samfunnsvitskap. Hun er en av rundt 30 nominerte til prisen i år.

Pavlova er emneansvarlig for praksisemnet «Arbeidslivsretta sosiologi», og det er særlig i dette faget hun har vist sine kreative og organisatoriske evner ifølge nominasjonen.

I fagjuryens begrunnelse trekkes det blant annet frem at Pavlova har etablert en obligatorisk praksisperiode i et disiplinfag. Dette har vakt oppsikt nasjonalt, og Pavlova har synliggjort HVL innenfor et av satsingsområdene til HVL, nemlig profesjons- og arbeidslivsretting.

Nyskapende pedagogikk og arbeidslivserfaring

I nominasjonenn av Pavlova som ble sendt inn av kollegaer og studenter ved Institutt for samfunnsvitskapi, ble hennes pedagogiske metoder omtalt. Hun dramatiserer sosiologiske problemstillinger der hun trekker inn studentene som skuespillere i rollespill.

Hun har tatt med studentene sine til United World College i Fjaler der de har gjennomført intervjuer med internasjonale elver, og på denne måten jobbet for «internasjonalisering hjemme» der hun tilbyr studentene verdifull internasjonal erfaring uten at de nødvendigvis må reise langt.

I emnet Arbeidslivsretta sosiologi har Pavlova spesielt vært kreativ og nyskapende ved at studentene får en sju ukers praksisperiode på en relevant arbeidsplass.

I etterkant av praksisperioden blir studenter, fagansatte ved HVL og ansatte ved praksisarbeidsplassen invitert til et «arbeidslivsseminar» der en sammen presenterer erfaringer fra praksisperioden.

Prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, delte ut prisen til Irina Pavlova under Kvalitetskonferansen 14. oktober.

Nominert av studenter og kolleger

Nominasjonen viser at studentene ved 3. års bachelorstudier i sosiologi er svært fornøyd med Pavlovas faglige engasjement, hennes arbeid med praksisplassene og den tette oppfølgingen underveis og at en føler seg sett også som person utenom undervisningen.

Kolleger fremhever hennes evner til samarbeid, hennes systematikk og nøyaktighet i arbeidet og hennes bidrag i kollegiet med kreativitet og hennes redelige og saklige innstilling til både folk og saker.

Prisen ble delt ut under den digitale fellesdelen av Kvalitetskonferansen ved HVL i dag, 14. oktober.

Fakta om Utdanningskvalitetsprisen:

Høgskulen på Vestlandet deler årlig ut pris for utdanningskvalitet. Prisen anerkjenner fagmiljø eller enkeltpersoner som har gjort en markant innsats i arbeidet for å utvikle kvaliteten på utdanningene ved HVL.

Les mer om prisen: https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/pris-for-utdanningskvalitet/