Lanserer jobbportal for studenter

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har flere satsinger som kobler studenter med arbeidslivet de utdannes til. Nå kommer det også en jobbportal hvor studentene kan finne jobber relevante for sin utdanning.

8 av 10 kandidater utdannet ved HVL får seg jobb på Vestlandet, og med det er HVL en helt sentral kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen. Vi har gode ordninger for oppgavesamarbeid og praksis med arbeidslivet. Og vi har Studentjobbsatsingene i Førde og i Haugesund.  

Styrker kontakten mellom student og arbeidsliv 

– Jobbportalen som lanseres nå kommer i tillegg til dette, og vil være et viktig bidrag i arbeidet med å styrke koblingen mellom utdanning og arbeidslivet vi utdanner til, sier avdelingsleder i Avdeling for samfunnskontakt, arbeidsliv og livslang læring, John Tveit. 

Student på Vestlandet” er navnet på jobbportalen som er opprettet basert på etterspørsel fra arbeidslivet, og som er møtt med stor interesse fra studentene.  

Vi blir stadig kontaktet av bedrifter og offentlig sektor som ønsker å markedsføre jobbmuligheter overfor studentene våre. Enten det er snakk om deltidsjobb med kobling til spesielle studieretninger, eller jobbmuligheter til nyutdannede kandidater fra HVL. Vi har ikke hatt god måte for å nå ut til studentene med disse tilbudene, men nå får vi samlet dette på en plass, nemlig StudentpåVestlandet.no, sier Tveit. 

Utviklet som et resultat av pandemien 

I forbindelse med pandemien etablerte HVL en nettside hvor helseforetakene og kommuner på Vestlandet kunne dele sine bemanningsbehov knyttet til vaksinering og øvrige helsetjenester. Disse bemanningsbehovene synliggjorde vi i HVL overfor studentene våre, og i en rekke tilfeller bidro HVL-studenter i utdanning som ekstrahjelper eller i deltidsjobber innenfor helsetjenestene i regionen.  

– Under pandemien var det særlig stor etterspørsel på studenter i helseutdanningene våre. Men vi opplever også interesse for bredden av HVL-studenter til deltidsjobber som synes direkte relevant for utdanningene de tar, sier Tveit. 

Relevant deltidsjobb  

En analyse gjort av Lånekassen viser at nær 9 av 10 heltidsstudenter har jobb ved siden av studier, så skal det også presiseres at det varierer veldig hvor mye studentene jobber. Noe av hensikten med jobbportalen er å synliggjøre jobbmuligheter som kobler utdanning med arbeidslivet. Deltidsjobb med kobling til utdanning kan være nyttig for både student og arbeidsgiver.  

– Gjennom en relevant deltidsjobb vil studentene opparbeide seg relevant arbeidserfaring, bygge nettverk i bransjen studenten ønsker seg inn i og få erfaring fra den virkeligheten som venter etter endt utdanning. Samtidig får bedriften dekket et reelt behov, og knyttet kontakt med potensielle arbeidstakere i fremtiden. For HVL er det viktig å bidra til å styrke koblingen mellom utdanning og arbeidsliv, sier Tveit.  

Spre budskapet 

Selv om StudentpåVestlandet.no nå er lansert har vi fortsatt en jobb å gjøre for at studenter og ledere i offentlige og private virksomheter skal få kjennskap til jobbportalen. 

Lanseringen er første steg. Nå skal vi jobbe med å spre kjennskap om dette tilbudet til studenter og arbeidsliv. Dette gjør vi gjennom direkte kontakt med våre samarbeidspartnere og informasjon i diverse kanaler. Blant annet LinkedIn, sier Tveit. 

Jeg vil gjerne oppfordre kolleger til å informere studenter og samarbeidspartnere om StudentpåVestlandet.no. Da får vi økt kjennskap og økt bruk, avslutter Tveit.