Nå skal det bli lettere å gå fra fagskole til høyere utdanning

Høgskulen på Vestlandet og Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag (IDER) ble nylig tildelt 1.7 millioner kroner av Diku for å gjøre overgangen mellom høyere yrkesfaglig utdanning og annen høyere utdanning enklere.

Diku fikk inn totalt 12 søknader, og tildelingen til Høgskulen på Vestlandet var ett av sju prosjekter som fikk støtte.

Midlene skal gå til å utvikle et nett- og samlingsbasert realfagskurs for fagskoleingeniører som ønsker å gå videre med en ingeniørutdanning samtidig som de er i arbeid.

– Vi har sett at mange fagskolekandidater ønsker å ta ingeniørutdanning, men mangler realfagskravet for å komme inn på ingeniørutdanningene. Samtidig har det vært en utfordring for dem å få gjennomført dette i kombinasjon med jobb og familie, sier prosjektleder Rannveig Litlabø ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet.

Rannveig og Aslaug 16-9.jpg
Ser behov for realfagskurs: En har sett et stort behov for nett- og samlingsbasert realfagskurs til fagskolestudenter for å få de kvalifisert til ingeniørutdanning, sier prosjektleder og førsteamanuensis Rannveig Litlabø (t.h) og førsteamanuensis Aslaug Grov Almås (t.v) i IKT i læring (HVL).

Tett på regionalt næringsliv

Arbeidslivet etterspør i økende grad fleksible utdanninger som kan kombineres med jobb og som ikke krever fast oppmøte på campus.

– I fjor startet HVL arbeidet med å tilrettelegge for to fleksible ingeniørutdanninger for denne studentgruppen og det er stort engasjement i fakultetet og i næringslivet for dette initiativet. I dette arbeidet har vi sett at satsingen krever at HVL også tilbyr et fleksibelt realfagskurs, sier instituttleder Kristin Fanebust Hetland, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag.

I søknadsprosessen har de tette båndene mellom HVL, fagskolene på Vestlandet og regionalt næringsliv vært nyttig.

– Vi har jobbet tett med fagskolene i Hordaland og Sogn og Fjordane og næringslivet i flere år for å få til gode overganger fra fagskole til høgskole.  Nå får vi midler til å skreddersy et nett- og samlingsbasert realfagskurs og det er vi selvfølgelig veldig glade for, sier Hetland.

Første samling i oktober

Prosjektet har oppstart i august, og allerede i oktober vil de starte opp med det første pilotkurset, som skal ha samlinger både i Bergen og på Stord.

– Nå tilbyr vi et fleksibelt alternativ med fysiske samlinger en gang i måneden og nettundervisning mellom samlingene, sier Litlabø.

De nett- og samlingsbasert realfagskursene har søknadsfrist 1. september og mer informasjon om kursene finner du her: BergenStord.