Nominer til utdanningskvalitetsprisen 2021

Nå kan du foreslå kandidater til utdanningskvalitetsprisen for 2021. Fristen for å nominere er 27. september.

Prisen skal anerkjenne fagmiljø eller enkeltpersonar som har gjort ein markert innsats i arbeidet for å utvikle kvaliteten på utdanningane ved HVL.

I statuttane til prisen står det mellom anna at det blir lagt vekt på bruk av nyskapande, varierte og studentaktive arbeids- og vurderingsformer.

Prisen blir delt ut på Kvalitetskonferansen 2021, som i år er den 3. november.

Anerkjenner ekstra innsats for kvalitet og nyskaping

– For at vi skal danne og utdanne kompetente kandidatar for arbeidslivet, må utdanningane våre halde høg kvalitet både nasjonalt, internasjonalt og bygge på forskings og erfaringsbasert kunnskap. Det vert lagt ned ein betydeleg innsats for å lykkast med nettopp dette, seier prorektor for utdanning, Anne-Grethe Naustdal.

– Utdanningskvalitetsprisen skal heidre ekstra innsats som vert lagt ned og vere til inspirasjon for andre i arbeidet med å utvikle utdanningane våre, seier ho.

Vinnaren vil motta ein pengesum, for tida kr 75.000, og ein diplom. Prispengane skal brukast til tiltak som fremmer kvaliteten i undervisning og læringsarbeid, og kjem i tillegg til andre midlar. 

Statuttar for tildeling av prisen

Utdanningsutvalet oppnemner ein jury som vurderer søknadane og kårar ein vinnar.

Ved tildeling av prisen blir det lagt vekt på systematisk innsats for å utvikle kvalitet i utdanninga og god tilrettelegging for studentane sitt læringsarbeid. Det blir lagt vekt på god evne til formidling og samhandling med studentane, og bruk av nyskapande, varierte og studentaktive arbeids- og vurderingsformer.

Her finn du statuttar for tildeling av prisen

Slik nominerer du

Du sender inn forslaget ditt på dette skjemaet

Både tilsette og studentar kan komme med forslag til kandidatar
Forslaga må vere grunngitte

Send inn skjemaet innan 27. september 

Kontakt

Spørsmål kan rettast til Øystein Backelin, rådgivar i Avdeling for utdanningskvalitet.