Nordplus-midler til lærernettverk for kunstfag

Siden 90-tallet har Teacher Education Network (TEN) invitert lærerstudenter og forskere fra Nord-Europa til intensivkurs der kunstfagene blir brukt som metode for å utforske aktuelle tema. Med ferske midler er koordinator, Aslaug Furholt, klar for ny runde med søkelys på klimaendringer.

– Studentene må ut av komfortsonen, de blir personlig involvert, de er skapende og ofte svært emosjonelt engasjerte når de skal framføre det de har produsert, sier høgskolelektor Aslaug Furholt.

I 2018 overtok hun som leder for nettverket TEN – Teacher Education Network etter initiativtaker Torunn Bakken Hauge. TEN har nå fått 375 000 kroner til videreføring av prosjektet «Innovative and Sustainable Aesthetic Methods for Citizenship Education» (ISAMCE).

Fremfører siste dag

– Målet med kursene er at studentene skal reflektere over hvordan de kan ta ansvar og bidra til fellesskapet ved å bruke talentet sitt. Kurset skal også danne et grunnlag for hvordan de kan arbeide med komplekse tema ved å bruke kunstfagene i skolen og barnehagen, forteller Furholt.

Det er en intens uke for studentene som er med. De må på ulike måter sette seg inn i temaet, blant annet gjennom forelesninger, daglige workshops og inspirasjoner fra egen utforsking av lokalmiljøet i vertskapslandet. Deretter skal de på kreative måter formidle budskapet sitt gjennom musikk, dans, drama og digitale verktøy. Dette blir presentert siste dag i intensivkurset.

I år var tema for kurset «brotherhood». Kurset ble holdt i Stockholm.

– Studentene trakk blant annet frem tema som solidaritet knyttet til mennesker på flukt, både fra krig og klimaproblemer. Flere grupper utforsket også livet som utspiller seg på Stockholms Metro.

De ulike institusjonene som er med bytter på å være vertskap. Studentene må søke om å få delta, og gjennomført kurs gir 3 studiepoeng. Våren 2020 går turen til Estland og temaet er «connect». Intensjonen er at de to neste temaene og stedene vil være «consider» i Silkeborg og «change» i Bergen.

Nettverket utvikler seg

Nettverket har utviklet seg siden det startet opp. Til å begynne med dreide det seg kun om musikk, men nå er dans, drama- og kunst og håndverk-fagene også representert. Temaene som er valgt de siste årene gjør at også samfunnsfag og (K)RLE-fagene er involvert.

Stadig flere høgskoler og universiteter i Skandinavia og Baltikum har blitt involvert.

– Kurset får veldig gode tilbakemeldinger. Studentene sier at det er et minne for livet, at det gir en ny innsikt i ulike kultur- og samfunnstematikker og at det er veldig verdifullt å oppleve forskjellige kulturer og å interagere så tett med hverandre og med lærerne, sier Aslaug Furholt.