Teacher Education Network

Dette er et åpent nettverk for institusjoner som tilbyr lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller bachelorutdanning i pedagogikk.

Nettverket ble etablert i 1990 som et bilateralt samarbeid mellom to institusjoner. I dag omfatter nettverket 11 institusjoner i nordiske og baltiske land.

Nettverket fokuserer spesielt på estetiske fag og komparativ utdanning. Hensikten med nettverket er å øke samarbeidet mellom samarbeidsinstitusjonene gjennom utveksling for studenter og ansatte, samt å utvikle intensivkurs.

Les mer om nettverket på våre engelske nettsider.


Førstelektor
Institutt for kunstfag