Bruk av film og musikk i undervisning

HVL har ulike avtaler som tillater bruk av film og til dels musikk i undervisningen. Her kan du lese hvem vi har inngått avtale med og hva de tillater.

Norwaco

Tillater rett til å bruke TV-programmer i egen undervisningsvirksomhet. Avtalen omfatter alle NRKs TV- og radiokanaler, en rekke europeiske TV-kanaler samt de fleste norskproduserte spillefilmer.
Spørsmål angående hva som er tillatt kan rettes direkte til Norwaco.

Les mer om Norwaco-avtalen og hva den tillater i forhold til undervisning.

MPLC

Tillater visning av spillefilm i undervisningen fra de fleste utenlandske filmselskap.

Les mer om MPLC.

Filmrommet

Dette er en nettbasert klikkefilmtjeneste (video-on-demand) til bruk for tilsatte ved HVL i undervisningen. Tjenesten inneholder over 2200 filmer, blant annet filmer fra norsk og internasjonal filmarv.

Kontakt biblioteket for brukernavn og passord.

Les mer på Filmrommet.no