H-indeks

Hva brukes h-indeks til og hvordan beregnes den?

Definisjon

En forsker har en h-indeks på h når h av hans eller hennes publikasjoner er sitert minst h ganger. Det betyr at en forsker med h-indeks på 20, har 20 publikasjoner som er blitt sitert minst 20 ganger hver.

Les mer om utregning av h-indeks, og noen kritiske bemerkninger, på PhD on Track

H-indeksen er mye brukt fordi den er enkel å beregne og har den fordelen at den sier noe om både publiseringsaktivitet (antall publikasjoner) og gjennomslag (antall siteringer).

Begrensninger

H-indeks er uegnet til å sammenligne forskere på tvers av fagfelt, fordi både publiseringsmønster og kulturen for når og hvordan man siterer annen forskning, er så forskjellig.

Fordi den avhenger av datakilden, altså av hvilke tidsskrifter og annet materiale som blir indeksert av databasen man bruker til å regne den ut, vil den enkelte forskers h-indeks avhenge av om den beregnes i Google Scholar, Web of Science eller Scopus.

Indeksen favoriserer eldre framfor yngre forskere. Den er imidlertid ikke følsom for noen svært høyt siterte publikasjoner.

H-indeks sier ingenting om kvalitet. Mange negative siteringer vil for eksempel bidra til å dra en forfatters h-indeks opp. Som andre bibliometriske indikatorer er den sårbar for feilsiteringer og manipulasjon, og påvirket av systematisk skjevfordeling av siteringer (Matteus-effekten).

Kontakt

Universitetsbibliotekar
Bibliotek