Måling av forskingsresultat

Bibliometri kan brukast til å analysere forskingsresultat, både for vidare forsking og administrative formål.