Publiseringsstatistikk fra HVL

Hvert år utarbeider biblioteket en rapport med analyser av fjorårets vitenskapelige publisering. Rapportene blir publisert i HVL Open:

Analysene på denne nettsiden og i publiseringsrapportene baserer seg på data fra SIKT via Cristin. Informasjon om UFF-årsverk og førstestillinger er hentet fra DBH. Du kan lese mer om publisering, publiseringspoeng og Cristin på biblioteket sine nettsider.

Har du spørsmål til disse dataene, eller ønsker du å bestille andre/mer detaljerte analyser? Ta kontakt med:

Universitetsbibliotekar
Bibliotek