Publiseringskanaler og publiseringspoeng

For at en publikasjon skal kunne regnes som vitenskapelig og gi publiseringspoeng, er det visse krav som må innfris.

Vitenskapelige publiseringskanaler er utgivere som er godkjent av det nasjonale publiseringsutvalget og oppført i NSDs Register over vitenskapelige publiseringskanaler (kanalregisteret). Vitenskapelige publiseringskanaler er plassert enten på nivå 1 eller nivå 2, og nivå 2 gir høyest poenguttelling.

At en kanal er oppført i registeret, betyr ikke at alt de utgir regnes som vitenskapelig. Hver enkelt publikasjon må oppfylle de fire kravene til vitenskapelighet som er definert i rapporten Vekt på forsking (2004):

  • presentere ny innsikt;
  • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forsking;
  • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den;
  • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, utgiver, eller nettsted) med rutiner for fagfellevurdering.

Dessuten må hvert enkelt bidrag være vurdert av ekstern fagfelle uten bindinger til redaktøren.

Dette betyr for eksempel at bokanmeldelser, lederartikler, kommentarer og ikke-fagfellevurderte bidrag som inngår i ellers vitenskapelige utgivelser, ikke regnes som vitenskapelige. Det gjør som hovedregel heller ikke revisjoner (en bok skal bare gi poenguttelling første gang den utgis), rene lærebøker, populærvitenskapelige og andre bøker som er rettet mot allmennmarkedet, eller annen sakprosa/faglitteratur som ikke presenterer original forskning.

Poeng tildeles på basis av forfatterandeler som er kreditert HVL. For hver publikasjon avgjøres poengsummen av antall medforfattere og tilhørigheter (forfatterandeler), publikasjonstype (monografi, kapittel, artikkel), nivået på publiseringskanalen (1 eller 2), og hvorvidt det er internasjonale medforfattere på publikasjonen eller ikke. Utregningen er forklart på nettstedet til NPI (Norsk publiseringsindikator).

Les også blogginnlegget Tellekantsystemet i et nøtteskall

Publiseringsstatistikk

Resultatene for alle institusjoner gjøres tilgjengelig i Database for statistikk om høgre utdanning i april hvert år. Biblioteket legger i tillegg ut noen resultater for HVL på vår nettside. Vi produserer også en årlig rapport over vitenskapelig publisering, som legges fram for Forsknings- og Innovasjonsutvalget.

Har du bruk for ytterligere informasjon om publisering, data på mer detaljert nivå osv., ta kontakt med Lise Vik-Haugen. Les gjerne våre Retningslinjer for tilgang til, bruk og deling av publiseringsdata fra Cristin ved HVL.