Hvor skal du publisere?

Det er ikke likegyldig hvor du publiserer forskningen din. Tenk gjennom hva du vil oppnå med å publisere, hvem som er din viktigste målgruppe, og hvordan du best kan nå dem.

For å få publiseringspoeng, må du publisere i en kanal på nivå 1 (lavest) eller 2 (høyest) i NSDs kanalregister. Dessuten må publikasjonen tilfredsstille kravene til vitenskapelighet som defineres i Universitets- og Høgskolerådets rapport Vekt på forskning fra 2004.

Nivå X ble innført i kanalregisteret i 2021. Publiseringskanaler fra nivå 1 eller 0 plasseres på nivå X når det er tvil om kvaliteten, og vil fremdeles gi uttelling som for det tidligere nivået. En eventuell nulling gjelder først for påfølgende år.

Tenk på din egen profil og identitet som forsker – hvor er din arena?

Ta utgangspunkt i deg selv, dine kolleger, ditt nettverk og dine faglige forbilder. Velg språk, sjanger og tidsskrift/bok/utgiver med omhu. Hvilke tidsskrifter leser du selv? Hvor foregår de debattene du vil delta i? Hvilke bokserier og forlags profiler appellerer til deg?

Spar tid og arbeid: Tenk på publisering før du skriver ferdig

Søk i kanalregisteret, Oria eller databaser etter relevante tidsskrifter, og vurder dem nøye. Les på aktuelle tidsskrifters hjemmeside om hva de publiserer og hvilke krav de stiller. Hvem sitter i redaksjonen og redaksjonsrådet? Det kan også være nyttig å sette seg inn i gangen i prosessen fra innsending via fagfellevurdering til eventuell publisering, og hvor lang tid du kan forvente at det skal ta.

Rangering av tidsskrifter

Internasjonalt rangeres tidsskrifter ved hjelp av andre mål enn nivå 1 og 2 i det norske systemet, ofte basert på data om siteringer. Les mer om dette på bibliotekets side om impaktfaktor

Open Access

Mye forskning publiseres i abonnementstidsskrifter. Hvis du vil at forskningen din skal være åpent tilgjengelig for alle, også utenfor høyere utdanningsinstitusjoner, bør du gjøre den Open Access. Hvis det innebærer forfatterbetaling, kan du få støtte fra HVLs publiseringsfond.

Se opp for useriøse utgivere

Vær spesielt obs når du blir oppsøkt av noen som vil publisere forskningen din: Det finnes en del useriøse utgivere. Ikke alle som henvender seg er svindlere, men vær på vakt. Virker et tilbud for godt til å være sant, er det sannsynligvis nettopp det. Før du takker ja til et tilbud, tenk alltid gjennom: 1) stoler jeg på denne utgiveren, og 2) vil det å publisere her gagne meg og mine behov? Ta godt vare på din egen forskning og ditt rykte som forsker.

Vil du vite mer? Se innlegg på vår blogg og podcast.

Ta gjerne kontakt med biblioteket for råd om valg av publiseringskanal.

Ressurser

Phd on Track Think Check Submit Liste over pålitelige Open Access-tidsskrifter (DOAJ)

Spørsmål angående hvor du bør publisere?

Kåre Johan Mjør kan gi deg råd.

Ta kontakt