Kurs- og undervisningstilbod for forskarar

Biblioteket presenterer nyttige tema for deg som forskar, skriv og publiserer.

Biblioteket tilbyr undervisning, kurs og workshops i ei rekkje ulike tema. Kvart semester har vi opne undervisningsøkter om søk, referansehandtering, publisering og akademisk skriving. Utover dette er forskargrupper, institutt og fakultet velkomne til å ta kontakt med oss for innlegg om eitt eller fleire tema, eller kome med forslag til samarbeidsformer. Vi skreddarsyr gjerne eit tilbod, ta kontakt med Kåre Johan Mjør

Tema vi tilbyr

 • Ressursar for forskarar: Google Scholar, Publons, Scopus, Web of Science, Research Gate
 • Orcid
 • Litteratursøk: Kvar du bør søke og korleis
 • Referansehandtering: korleis bygge ditt eige artikkelarkiv
 • Open publisering av forskingsdata
 • Akademisk skriving
 • Vancouver-reglane for forfattarskap
 • Publiseringsprosessen (publiseringskanalar, fagfellevurdering)
 • Open Access /  APC
 • Plan S 
 • Cristin og publikasjonspoeng 
 • Forskingsevaluering: Norsk publiseringsindikator, siteringar, impaktfaktor, H-index

Shut up & write

Bli med på dei faste skrivestundene våre kvar fredag føremiddag! Å setje av faste tidspunkt til skriving er viktig både for å kome i gang og for å kome seg vidare med skrivearbeidet. Og når ein skriv saman med andre, er det lettare å konsentrere seg. I tillegg møter du forskarkollegaene dine. 

Informasjon om tilbodet blir gitt fortløpande i Facebook-gruppa Shut up and write for PhD candidates HVL.

Tilbod fredagar våren 2023:

 • Sogndal: "Skriki" frå klokka 9.00
 • Stord: Rom UND204, kl. 9.00-12.00
 • Bergen: Rom D130, 9.00-12.00 

I tillegg tilbyr vi ein hybrid variant for dei som ønsker å vere med digitialt. Klikk deg inn via denne lenka frå klokka 9.00 fredagar. 

Kontakt

Førstebibliotekar
Bibliotek