Open Access (OA)-publisering

Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Slik søker du støtte til OA-publisering

 • Før du sender publikasjonen inn til forlaget/tidsskriftet; sjekk at den oppfyller kriteriene i institusjonens retningslinjer.

 • Kontroller særlig at tidsskrift eller utgiver er registrert på nivå 1 eller nivå 2 i NSDs kanalregister.

 • Sjekk også at tidsskriftet er registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

 • Når du har fått publiseringen godkjent av forlaget/tidsskriftet:
  Søk støtte til dekking av publiseringskostnader.

  Som ansatt ved HVL kan du søke støtte til publisering av tidsskriftartikler, antologier og monografier. Søknader som tilfredstiller retningslinjene, blir innvilget fortløpende så lenge det er igjen budsjettmidler.

 • For å få publikasjonen inn i vårt arkiv (HVL Open) kan du laste den opp ved registrering i Cristin.

Hvorfor Open Access?

Hovedargumentene for å publisere Open Access

 • Resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig.  
 • Open Access har et solidarisk perspektiv. Forskning deles også med dem som ikke har råd til å kjøpe tilgang til den.
 • Artikler som er åpent tilgjengelig på nett, har en påvist siteringsfordel fremfor dem som kun finnes i abonnementsbaserte kanaler.
 • Open Access kan bidra til å senke kostnadene.
 • Stadig flere finansiører krever åpen tilgang til (resultater av) forskning som de helt eller delvis finansierer. Eksempelvis:

  • Kunnskapsdepartementet (KD) krever i sitt tildelningsbrev fra 2014, avsnitt 4.1., at institusjonene sørger for at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver, likevel slik at dette ikke kommer i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene.

  • Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som rådet helt eller delvis har finansiert. Forskningsrådet har undertegnet Plan S, men de nye kravene vil først gjelde for utlysninger fra 2021. Det er fortsatt mange uklarheter mht. (Forskningsrådets) implementering av Plan S.

  • EU i ramme­programmet Horizon 2020 sier i sin policy at fagfellevurderte vitenskaplige publikasjoner som har fått støtte via Horizion 2020 skal være arkivert Open Access.

Les flere argumenter på: openaccess.no.

Hvordan Open Access?

Det finnes flere veier til målet om Open Access.

Gull Open Access: Du publiserer i rene Open Access-tidsskrifter, der alle artikler er fritt tilgjengelige på det enkelte tidsskriftets nettside. En del slike Open Access-tidsskrifter krever at man betaler en publiseringsavgift etter at artikkelen er akseptert. Dette kan du søke støtte til fra HVL sitt Open Access-fond.

Grønn Open Access: Du publiserer i et tradisjonelt abonnements­basert tidsskrift og egenarkiverer den aksepterte versjonen av artikkelen i et åpent arkiv, som institusjonsarkivet HVL Open. «Akseptert versjon» vil si den siste versjonen du sender fra deg innen produksjonsprosessen starter. Du skal altså laste opp den versjonen du sist sendte fra deg etter fagfellevurdering og påfølgende revidering, og som innholdsmessig er identisk med den publiserte versjonen (med unntak for korrekturendringer), men ikke den publiserte versjonen i tidsskriftforlagets design. Her er et eksempel på publisert versjon kontra arkivert versjon.

For å gjøre artikkelen din åpent tilgjengelig i HVL Open, laster du den opp i Cristin når du registrerer publikasjonen der. Husk å innhente samtykke fra eventuelle medforfattere. Biblioteket kontrollerer at versjonen du har lastet opp i Cristin, kan publiseres i HVL Open.

Hybrid Open Access: Du publiserer i et tradisjonelt abonnementsbasert tidsskrift, men gjør akkurat din artikkel åpent tilgjengelig ved å betale et gebyr. Dette gebyret er normalt høyere enn publiseringsavgiften for Gull Open Access-artikler. Du kan ikke søke støtte fra HVL sitt Open Access-fond eller fra Norges forskningsråd til slik hybridpublisering, da norske institusjoner normalt allerede betaler for å abonnere på tidsskriftet. Dersom du er i tvil om tidsskriftet er et rent Open Access-tidsskrift eller et slikt hybridtidsskrift, kan du ta kontakt med biblioteket.

Publiser og les-avtaler: HVL og andre norske institusjoner har i 2019 inngått nye avtaler med tidsskriftforlagene Wiley, Elsevier, Taylor & Francis og Springer, som ikke bare omfatter tidsskriftabonnementer, men også at forlagene gjør vitenskapelige tidsskriftsartikler fra den aktuelle institusjonens ansatte åpent tilgjengelig. Vær oppmerksom på at avtalen ikke omfatter alle tidsskriftene til disse forlagene, og at det er en øvre grense pr. år på hvor mange artikler fra hver institusjon som kan publiseres åpent. Forfatteren («korresponderende forfatter») må oppgi en norsk institusjon omfattet av avtalen som sitt arbeidssted. Ta kontakt med biblioteket for ytterligere opplysninger. Springer-avtalen gjelder først fra og med 1. januar 2020. 

Hvor finner du OA-tidsskrifter?

I det avanserte søket hos NSD kan du søke etter OA-tidsskrifter i ditt fagfelt.