Norsk APA 7th i Zotero

Korleis referansar skal sjå ut ved bruk av referansestilen APA 7th og korleis ein skal registrere dei i Zotero.

Dei som allereie brukar APA 6th i oppgåva si skal ikkje endre til APA 7th.

APA-stilen er basert på den sjuande utgåva av Publication Manual of the American Psychological Association, og tilpassa norsk språk og teiknsetting. Norsk versjon av stilen finn de her: Norsk APA-manual.

Last ned norsk APA 7th-stil i Zotero

Klikk på fila og Zotero skal opne seg. Klikk på installer, og no er stilen lasta ned. Du finn stilen under «Document Preferences» i Zotero-fana i Word. Skroll ned til «HVL APA 7th stil (nynorsk/bokmål)» og klikk på den, vel språk (nynorsk eller bokmål) i rullegardina og deretter på OK.

Eksempelsamling 

Under finn du døme på korleis ulike dokumenttypar skal sjå ut og korleis dei skal leggjast inn i Zotero. 

Bok

Hagelia, M. (2024). Digital studieteknikk: hvordan lære i informasjonssamfunnet (2. utg.). Cappelen Damm akademisk.

Elementtype: Bok
Tittel: Digital studieteknikk : hvordan lære i informasjonssamfunnet
Forfatter: Hagelia, M. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave: 2
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Dato: 2024

Kapittel i redigert bok

Rustad, B. S., & Tønnessen, E. S. (2010). Tekster og læring. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis (s. 37–44). Universitetsforlaget.

Elementtype: Del av bok
Tittel: Tekster og læring (her skal kapitteltittel leggast inn)
Forfatter: Rustad, B. S. ; Tønnessen, E. S. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Redaktør: Tønnessen, E. S. (for å få Redaktør, klikk på + og klikk på Forfatter for å endre til Redaktør)
Boktittel: Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis
Utgave:
Utgiver: Universitetsforlaget
Dato: 2010
Sider: 37-44

E-bok

Grostøl, A. (1972). Den lille håndbrygger: Kortfattet innføring i håndbryggingens etikk og teknikk. Opplysningsforlaget. https://bit.ly/2Fakp0q

Elementtype: Bok
Tittel: Den lille håndbrygger: Kortfattet innføring i håndbryggingens etikk og teknikk
Forfatter: Grostøl, A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave:
Utgiver: Opplysningsforlaget
Dato: 1972
URL: https://bit.ly/2Fakp0q

Har boka DOI? Sjå E-bok som har DOI.

For e-bøker som er identisk med trykt utgåve er URL valfritt.

Er e-boka berre tilgjengeleg gjennom ein betalingsteneste (eks. «EbookCentral ProQuest») skal du referere som til trykt bok (kutt ut URL).

I teksten: om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift.

E-bok som har DOI

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? Cappelen Damm akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.32

Elementtype: Bok
Tittel: Hvorfor vokser steder?
Forfatter: Vareide, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave:
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Dato: 2018
Ekstra: DOI:10.23865/noasp.32

I teksten: om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift.

Artikkel i elektronisk tidsskrift

Aarekol, L. (2012). Roald Amundsen: Fortellinger om en polarhelt. Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur, 16(1), 97–108. https://doi.org/10.7557/13.2305

Elementtype: Tidsskriftsartikkel
Tittel: Roald Amundsen: Fortellinger om en polarhelt
Forfatter: Aarekol, Lena (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur
Volum: 16
Nummer: 1
Sider: 97-108
Dato: 2012
DOI: https://doi.org/10.7557/13.2305
URL:

Bruk URL om DOI ikkje finnast. Om du ikkje har DOI eller URL kuttast opplysninga.

Om artikkel/tidsskrift ikkje har Volum eller Nummer/Issue kuttast denne opplysninga.

Nokre artiklar har artikkelnummer i staden for sidetal, det erstattar sidetal (eks. Sider: Artikkel e5723).

Artiklar som ikkje har DOI og som ligg i abonnentbasert database (ikkje fritt tilgjengeleg) bør leggast inn med URL til tidsskriftets nettside eller som trykt utgåve (dersom det finnast i trykt form).

Artikkel i trykt tidsskrift

Fisher, K. E. & Julien, H. (2009). Information behavior. Annual Review of Information Science and Technology, 43, 317-358.

Elementtype: Tidsskriftsartikkel
Tittel: Information behavior
Forfatter: Fisher, K. E. ; Julien, H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Annual Review of Information Science and Technology
Volum: 43
Nummer:
Sider: 317-358
Dato: 2009

Om artikkel/tidsskrift ikkje har Volum eller Nummer/Issue kuttast denne opplysninga.

Avisartikkel

Skau, M. (2019, 20. august). Dårleg blåbærhaust. Sogn Avis, s. 9.

Elementtype: Avisartikkel
Tittel: Dårleg blåbærhaust
Forfatter: Skau, M.
Publikasjon: Sogn Avis
Sider: 9
Dato: 2019, 20. august

Om forfattar/journalist ikkje er oppgitt skriv avistittel i Forfatter i staden. (Forfatter: Sogn Avis).

Avisartikkel i nettavis

Iversen, B. (2019, 22. september). 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år. Dagsavisen. https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2015-2019-varmeste-femarsperiode-pa-150-ar-1.1589116

Elementtype: Avisartikkel
Tittel: 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år
Forfatter: Iversen, B. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Dagsavisen
Dato: 2019, 22. september
URL: https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2015-2019-varmeste-femarsperiode-pa-150-ar-1.1589116

Artikkel i leksikon/oppslagsverk med redaktør

Christensen, J. P. (2019). Forvaltningsrett. I Ø. Østerud (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget.

Elementtype: Del av bok
Tittel: Forvaltningsrett (oppslagsord)
Forfatter: Christensen, J. P. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Redaktør: Østerud, Ø. (for å få Redaktør, klikk på + og klikk på Forfatter for å endre til Redaktør)
Boktittel: Statsvitenskapelig leksikon (oppslagsverk)
Utgave:
Utgiver: Universitetsforlaget
Dato: 2019
URL:

Om forfattar ikkje er oppgitt sløyfar du denne opplysninga.

Om du ikkje har URL, erstattast det med Utgiver.

Artikkel i leksikon/oppslagsverk utan redaktør

Tjeldvoll, A. (2018, 10. september). Pedagogikk. I Store norske leksikon. https://snl.no/pedagogikk

Elementtype: Artikkel i oppslagsverk
Tittel: Pedagogikk (oppslagsord)
Forfatter: Tjeldvoll, A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Oppslagsverk: Store norske leksikon
Utgave:
Utgiver:
Dato: 2018, 10. september
DOI:
URL: https://snl.no/pedagogikk

Om forfattar ikkje er oppgitt sløyfar du denne opplysninga.

Om du ikkje har DOI eller URL, erstattast det med Utgiver.

ICD-10 (Artikkel i oppslagsverk utan redaktør)

Word Health Organization. (2020). F40: Fobiske angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599

Elementtype: Artikkel i oppslagsverk
Tittel: F40: Fobiske angstlidelser (oppslagsord)
Forfatter: World Health Organization
Oppslagsverk: Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer
Utgave: 10
Utgiver: Direktoratet for e-helse
Dato: 2020
URL: https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599

For meir informasjon om korleis sitere denne typen referanse sjå APA-manualen, s. 45-46.

Nettside

Statsministerens kontor. (2018, 20. mars). Offisielt fra statsråd 20. mars 2018. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-20.-mars-2018/id2594402/

Elementtype: Nettside*
Tittel: Offisielt fra statsråd 20. mars 2018
Forfatter: Statsministerens kontor (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Nettsidens tittel: Regjeringen
Dato: 2018, 20. mars (Har du ikkje årstal skriv du u.å.)
URL: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-20.-mars-2018/id2594402/

Om forfattar er det same som Nettsidens tittel sløyfer du denne opplysinga.

Om forfattar består av fleire ord (slik som her), HUGS å trykke på den vesle boksen etter forfattar og før minusteiknet. Da skiftar Zotero korleis namnet skal stå. Boksen skal vere «delt i to», da er den riktig.

*NB: Elementtype "Nettside" kjem ikkje opp som val om du registrerer kjelda manuelt. Du må då fyrst velje ein annan type frå menyen, t.d. "Avisartikkel". Etter at redigeringsvindauget har opna seg finn du "Nettside" i nedtrykksmenyen og kan endre.

Rapport

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning og etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6456

Elementtype: Rapport
Tittel: Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning og etnisk diskriminering av barn og unge
Forfatter: Seeberg, M. L. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Rapportnummer: NOVA rapport 8/2011
Institusjon: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Dato: 2011
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12199/6456

Har du brukt trykt utgåve, utgår URL.
Finn du ingen rapportnummer/seriekode? Da utgår Rapportnummer.

Studentoppgåver og doktorgradsavhandling på internett/institusjonelt arkiv

Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. DUO Vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

Elementtype: Avhandling
Tittel: Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians
Forfatter: Jerpseth, H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Type: Doktorgradsavhandling (dersom studentoppg.: Masteroppgåve eller Bacheloroppgåve)
Universitet: Universitetet i Oslo
Dato: 2017
URL: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501
Arkiv: DUO Vitenarkiv

Studentoppgåver og doktorgradsavhandling på internett/institusjonelt arkiv (trykt)

Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian [Doktoravhandling]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Elementtype: Avhandling
Tittel: Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian
Forfatter: Listhaug, K. F. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Type: Doktoravhandling (dersom studentoppg.: Masteroppgåve eller Bacheloroppgåve)
Universitet: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dato: 2015

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Elementtype: Bok
Tittel: Lov om folketrygd
Forfatter: Folketrygdloven (korttittel)
Utgave: LOV-1997-02-28-19
Utgiver: Lovdata
Dato: 1997
URL: https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Kort URL finn du ved å trykke på «del dokument» inne i Lovdata (øvst til høgre).

NB! Vis alltid til dato for originallova, med mindre du refererer til ei bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I teksten refererast lova med paragraf og ikkje sidetal. Klikk på referansen, «Add/Edit Citation» endre frå Side til Paragraf og legg inn paragrafnummer.

Rammeplan henta frå internett

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver. Udir. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Elementtype: Bok
Tittel: Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver
Forfatter: Kunnskapsdepartementet
Utgiver: Udir
Dato: 2017 (år planen gjeld frå – dette står i PDF)
URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Læreplan henta frå internett

Eksempel 1
Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nor01-06

Elementtype: Nettside
Tittel: Læreplan i norsk (NOR01-06)
Forfatter: Kunnskapsdepartementet
Nettstedets tittel: Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.
Dato: 2019
URL: https://www.udir.no/lk20/nor01-06

Eksempel 2
Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del –verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-forgrunnopplaringen/id2570003/

Elementtype: Nettside
Tittel: Overordnet del –verdier og prinsipper for grunnopplæringen
Forfatter: Kunnskapsdepartementet
Nettstedets tittel: Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020
Dato: 2017
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-forgrunnopplaringen/id2570003/

Utdanningsdirektoratet har gjeve føringar for korleis læreplanar skal siterast. Sjå Utdanningsdirektoratet si side "Hvordan referere til læreplanene".

Stortingsmeldingar

Meld. St. 31. (2018-2019). Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20182019/id2660993/

Elementtype: Dokument
Tittel: Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Forfatter: Meld. St. 31 (2018-2019)
Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20182019/id2660993/

OBS! Forfattar består av fleire ord, HUGS å trykke på den vesle boksen etter forfattar og før minusteiknet. Da skiftar Zotero korleis namnet skal stå. Boksen skal vere «delt i to», da er den riktig.

NOU

NOU 2019: 16. (2019). Skattlegging av vannkraftverk: Utredning fra ekspertutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. Juni 2018. Avgitt til Finansdepartementet 30. September 2019. Finansdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/

Elementtype: Dokument
Tittel: Skattlegging av vannkraftverk: Utredning fra ekspertutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. Juni 2018. Avgitt til Finansdepartementet 30. September 2019
Forfatter: NOU 2019: 16
Dato: 2019
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/
Arkiv: Finansdepartementet

Forelesningsmateriell og intranettressursar

Nokre publikasjonar er ikkje tilgjengeleg for alle. Dokumentar frå læringsplattformar som Canvas, eller tilsette sin intranett er for eksempel berre tilgjengeleg for undervisarar, medstudentar, eller kollegaer.

Dersom dette er dokumentar berre du har tilgang til kan du vurdere å ta dei med som vedlegg, eller å referere til dei som personleg kommunikasjon (som ikkje skal i litteraturlista).

Om dei du skriv for har tilgang til dokumenta kan du følgje malen for PowerPoint-presentasjonar. Er du tilsett og skriv for kollegaer kan du følgje malen for Rapport.

PowerPoint-presentasjonar

Melheim, B. G. (u.å.). Helsefremmende sykepleie [Lysarkpresentasjon]. Canvas. https://hvl.instructure.com

Elementtype: Presentasjon
Tittel: Helsefremmende sykepleie
Forfatter: Melheim, B. G.
Dato:
Møtenavn: Canvas
URL: https://hvl.instructure.com/

Kart

Norge i bilder. (2016). [Bildesøk Rena med bakgrunnslag Samferdsel og Stedsnavn]. Henta 28. juni 2022 frå http://www.norgeibilder.no/?x=262683&y=6998817&level=14&utm=33&projects=2318&layers=0,1&planned=0

Elementtype: Kart
Tittel: (dersom det er ein tittel på kartet)
Kartograf: Norge i bilder
Type: Bildesøk Rena med bakgrunnslag Samferdsel og Stedsnavn
Utgiver: (dersom det er aktuelt)
Dato: 2016
URL: http://www.norgeibilder.no/?x=262683&y=6998817&level=14&utm=33&projects=2318&layers=0,1&planned=0

OBS! Ønsker du å ta med henta frå dato må dette leggast inn manuelt i dokumentet. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og vel den referansen du ønsker å endre i ruta til høgre. I ruta nedst dukkar referansen opp, og her kan du rett før URL legge til teksten Henta dato frå og klikk OK.

Statistikk og datasett

Statistikk:

Statistisk sentralbyrå. (2022). 08145: Nye studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000—2021 [Statistikk]. https://www.ssb.no/statbank/table/08145

Elementtype: Rapport
Tittel: Nye studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000—2021
Forfatter: Statistisk sentralbyrå
Rapporttype: Statistikk
Dato: 2022
URL: https://www.ssb.no/statbank/table/08145

I teksten må du gjere greie for kva søk du har gjort og korleis du oppnådde resultata etterfølgt av kjeldetilvising.

Datasett:

Sundstøl, S. A. (2018). Soils at Haukeli, Imingfjell, and Lesja [Datasett]. USN ORA. https://doi.org/10.23642/usn.7454279.v1

Elementtype: Rapport
Tittel: Soils at Haukeli, Imingfjell, and Lesja
Forfatter: Sundstøl, S. A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Rapporttype: Datasett
Serietittel: Her legg du inn versjon om det finnast
Institusjon: USN ORA
Dato: 2018
URL: https://doi.org/10.23642/usn.7454279.v1

Standardar, rettleiarar og retningslinjer

Standardar

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1987). IEEE guide for handling and disposal of transformer grade insulating liquids containing PCBs (ANSI/IEEE Std. 799-1987). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1987.81034

Elementtype: Rapport
Tittel: IEEE guide for handling and disposal of transformer grade insulating liquids containing PCBs
Forfatter: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Rapportnummer: ANSI/IEEE Std. 799-1987
Institusjon: Dersom det er ei nettside skal nettsidas namn stå her.
Dato: 1987
URL: https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1987.81034

Rettleiarar

Helsedirektoratet. (2012). Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (IS-1870). https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer

Elementtype: Rapport
Tittel: Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer
Forfatter: Helsedirektoratet
Rapportnummer: IS-1870
Dato: 2012
URL: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer

Har du brukt trykt utgåve, utgår URL.
Finn du ingen rapportnummer/seriekode? Da utgår Rapportnummer.
Hvis forfatter og institusjon er forskjellige legger du til Institusjon.

Retningslinjer

Norsk Sykepleierforbund. (2023). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. https://www.nsf.no/etikk-0/yrkesetiske-retningslinjer-sykepleiere

Elementtype: Rapport
Tittel: Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere.
Forfatter: Norsk Sykepleierforbund.
Institusjon: Dersom det er ei nettside skal nettsidas namn stå her.
Dato: 2023
URL: https://www.nsf.no/etikk-0/yrkesetiske-retningslinjer-sykepleiere

Bok som er oversatt

Rod, N. H. (2019). Stress og helse: Årsaker, helsekonsekvenser og sosial ulikhet (M.-C. Jahr, Oms.). Gyldendal. (Opphavleg utgjeve 2017)

Elementtype: Bok
Tittel: Stress og helse: Årsaker, helsekonsekvenser og sosial ulikhet
Forfatter: Rod, N. H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Oversetter: Jahr, M.-C.
Utgave:
Utgiver: Gyldendal
Dato: 2019
Ekstra: original-date:2017

I teksten: Begge årstala skal vere med, og det skal skje automatisk. Eks.: (Rod, 2017/2019, s. 55).

Podkast

Flesvig, H. & Niva, M. (Programleiarar). (2019-nåtid). Friminutt med Herman og Mikkel [Audiopodkast]. NRK. https://radio.nrk.no/podkast/friminutt_med_herman_og_mikkel

Elementtype: Bok
Tittel: Friminutt med Herman og Mikkel
Forfatter: Flesvig, H. ; Niva, M. (Programleiarar) (er det fleire programleiarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgiver: NRK
Dato: 2019-nåtid
URL: https://radio.nrk.no/podkast/friminutt_med_herman_og_mikkel
Ekstra: medium: Audiopodkast

OBS! Etter siste forfattar (etter fornamn) legg du inn eit mellomrom og (Programleiar/ar) eller (Programleder/e). Da vil du få med denne opplysinga i litteraturlista.

Podkastepisode

Rønneberg, K. (Programleiar). (2020, 11. februar). Norske influensere: Er bransjen i ferd med å bli voksen? [Audiopodkast-episode]. I Forklart. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/podkast#/forklart

Elementtype: Radiosending
Tittel: Norske influensere: Er bransjen i ferd med å bli voksen?
Instruktør: Rønneberg, K. (Programleiar) (er det fleire programleiarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Program tittel: Forklart
Format: Audiopodkast-episode
Nettverk: Aftenposten
Dato: 11.02.2020
URL: https://www.aftenposten.no/podkast#/forklart

OBS! Etter siste Instruktør (etter fornamn) legg du inn eit mellomrom og (Programleiar/ar) eller (Programleder/e). Da vil du få med denne opplysinga i litteraturlista.

Fleirbindsverk – eit bind i serien

Alnæs, K. (2005). Historien om Europa: Bd. 3. Oppbrudd. Den norske bokklubben.

Elementtype: Bok
Tittel: Historien om Europa: Bd. 3. Oppbrudd
Forfatter: Alnæs, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Volum: (om bindet ikkje har eigen tittel, legg inn nummer)
Utgiver: Den norske bokklubben
Dato: 2005

Fleirbindsverk – heile serien

Alnæs, K. (2004-2007). Historien om Europa (Bd. 1–4). Den norske bokklubben.

Elementtype: Bok
Tittel: Historien om Europa
Forfatter: Alnæs, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Volum: 1-4
Utgiver: Den norske bokklubben
Dato: 2004-2007

AI-generert tekst (KI)

Kunstig intelligens (Chat GPT, Writesonic mfl.)

OpenAI. (2023). ChatGPT (23. mars versjon) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com/ 

Elementtype: Programvare
Tittel: ChatGPT
Programmerer: OpenAI (rettshaver/firma)
Versjon: 23. mars versjon
Dato: 2023
System: Stor språkmodell
Selskap:  (utgivar, kuttast dersom det er same som programmerer (rettshavar/firma))
URL: https://chat.openai.com/ 

Vær merksam på at bruk av AI-generert tekst er forbundet med etiske problemstillingar, og at bruk i studiesamanheng kan komme inn under bestemmingar om fusk og plagiering. Undersøk kva som er tillat ved ditt studium dersom du vurdera å nytte ei slik teneste som kjelde.

Ein AI-tekst er ikkje mogleg for andre å skape på nytt. I teksten din bør du skildre korleis du har brukt verktøyet, og du bør gje att det du skreiv inn i chatten. Om du har eit langt svar frå chatten bør du legge dette ved oppgåva som vedlegg. 

AI-genererte bilder (KI)

Writesonic. (u.å.). Photosonic [Programvare]. https://photosonic.writesonic.com/

Elementtype: Programvare
Tittel: Photosonic (tittel på mobilapp/programvare)
Programmerer: Writesonic (rettshaver/firma)
Versjon:
Dato:
System: Programvare
Selskap:  (utgivar, kuttast dersom det er same som programmerer (rettshavar/firma))
URL: https://photosonic.writesonic.com/

AI-genererte bilder har ingen tittel. I bildeteksten inkluderer du referansen for programvara og omgrepa du brukte for å generere bildet.

Om du diskuterer bildet eller metoden for å lage bildet, inkluderer du referansen i teksten og skriv om omgrepa du brukte for å generere bildet.

Bilder

Munch, E. (1885–86). Det syke barn [Maleri]. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norge. http://samling.nasjonalmuseet.no/no

Elementtype: Kunstverk
Tittel: Det syke barn
Artist: Munch, E.
Medium: Maleri
Dato: 1885-86
Arkiv: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norge
URL: http://samling.nasjonalmuseet.no/no

For å få to årstal i parentesen i teksten og i litteraturlista i WORD: Sjekk vår Zotero FAQ.

Bilder/figurar/tabellar frå bøker/artiklar

Sjå meir utfyllande informasjon i APA-manualen, s. 58, 61-64.

Her må løyve innhentast, anten frå utgjevar eller frå forfattar. Legg boka/artikkelen inn som Bok eller Tidsskriftsartikkel i Zotero – sjå korleis i bok eller artikkel i … tidsskrift.

Har du fått løyve, gjer det slik:
I teksten, må leggast inn manuelt i bilde-/figurtekst:
Tittel på bilde/figur/tabell. Frå Bokas tittel (s. sidetalet bildet er henta frå), av Forfattar, år, Utgjevar. Copyright år, den som har copyright (dette står på kolofonsida i boka). Gjengitt med tillatelse/Attgjeve med løyve. 

Eks.: Figur 1. «Skolelederens kompassrose». Frå Rektorrollen: om å skape leiing i skolefellesskap (s. 46), av Ø. Glosvik, G. Langfeldt & K. Roald, 2014, Cappelen Damm akademisk. Copyright 2014 ved Cappelen Damm Akademisk. Gjengitt med tillatelse/Attgjeve med løyve.

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.

Bilder/figurar/tabellar frå Open Access bøker/artiklar

Sjå meir utfyllande informasjon i APA-manualen, s. 58, 61-64.

Her fortel lisensen (Creative Commons) kva du har lov til å gjer med materialet. Sjå etter lisensen på nettsida eller på kolofonsida i boka. Legg boka/artikkelen inn som Bok eller Tidsskriftsartikkel i Zotero – sjå korleis i bok/e-bok eller artikkel i elektronisk tidsskrift.

Gjer det slik:
I teksten: må leggast inn manuelt i bilde-/figurtekst:
Tittel på bilde/figur/tabell. Frå Bokas tittel (s. sidetalet bildet er henta frå), av Forfattar, år, Utgjevar (URL). Lisens 

Eks.: Figur 1. «Korsmodellen – perspektiver og skriveformål i praksisloggene». Frå På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis (s. 44), av T. Klemp, V. Nilssen, E. Strømman og C. F. Dons, 2016, Cappelen Damm (https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/4). CC BY 4.0.

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.

Bilder/figurar/tabellar henta frå internett

Sjekk kva nettstaden seier om gjenbruk og lisens. Om det står ein © framfor ein fotograf, betyr det at du må innhente løyve frå fotograf for å kunne bruke bildet. Da skal det stå «Gjengitt med tillatelse»/«Attgjeve med løyve» i figurteksten.

Britannica ImageQuest inneheld bilde som er rettigheitsklarert for bruk i studentoppgåver.

Om lisensen/nettstaden seier du har lov til å gjenbruka bildet, legg du det inn slik:
Lebech, D. (2012). Library [Fotografi]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/

Elementtype: Kunstverk
Tittel: Library
Artist: Lebech, D.
Medium: Fotografi
Dato: 2012
Arkiv: Flickr
URL: https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/
Rettigheter: CC BY-NC

Referansen må leggast inn manuelt i teksten.
I bilde-/figurtekst skriver du: Figur 1. Library [Fotografi], av Lebech, D., 2012, Flickr (https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/). CC BY-NC 2.0

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.

Ingen av malane i eksempelsamlinga passar

Av og til passar ikkje den kjelda du har brukt inn i nokon av malane du finn i eksempelsamlinga. I Zotero må du forhalda deg til dei ulike elementtypane, ofte vil det fungere godt å legge inn kjelda som elementtype Rapport. 

Det viktigaste er at det kjem tydeleg fram kva kjelde du har brukt og at det er mogleg å finne tilbake til ho. Det gjer du ved å få med:  

  • kven som har skrive kjelda (forfattar/institusjon) 
  • når den vart publisert (årstal)
  • tittel på kjelda eller ei skildring av innhaldet i skarpe klammer dersom det ikkje er ein tittel []
  • kven som har gjeve ut kjelda (forlag/nettstadets tittel) og til slutt URL dersom det er aktuelt.

Kjelda vil da sjå slik ut: Forfattar. (År). Tittel [eller skildring i skarpe klammer]. Utgjevar. URL 

Elementtype: Rapport 
Tittel: tittel om du har
Rapporttype: dersom du ikkje har tittel legg du ei kort skildring av innhaldet her 
Institusjon: utgjevar, forlag eller nettstadets tittel
Dato: årstal 
URL: dersom du har URL legg du det her 

Om du er usikker, ta kontakt med oss i biblioteket eller på e-post (HVL-Zotero@hvl.no


Zotero-brukerstøtte
Har du spørsmål?