Norsk APA 7th i Zotero

Korleis referansar skal sjå ut ved bruk av referansestilen APA 7th og korleis ein skal registrere dei i Zotero.

Dei som allereie brukar APA 6th i oppgåva si skal ikkje endre til APA 7th.

APA-stilen er basert på den sjuande utgåva av Publication Manual of the American Psychological Association, og tilpassa norsk språk og teiknsetting. Norsk versjon av stilen finn de her: Norsk APA-manual.

Last ned norsk APA 7th-stil i Zotero:

Klikk på fila og Zotero skal opne seg. Klikk på installer, og no er stilen lasta ned. Du finn stilen under «Document Preferences» i Zotero-fana i Word. Skroll ned til «HVL APA 7th stil (nynorsk/bokmål)» og klikk på den, vel språk (nynorsk eller bokmål) i rullegardina og deretter på OK.

Eksempelsamling 

Under finn du døme på korleis ulike dokumenttypar skal sjå ut og korleis dei skal leggjast inn i Zotero. 

Bok

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Gyldendal Akademisk.

Elementtype: Bok
Tittel: Det kvalitative forskningsintervju
Forfatter: Kvale, S. ; Brinkmann, S. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave: 3
Utgiver: Gyldendal akademisk
Dato: 2015

Kapittel i redigert bok

Rustad, B. S., & Tønnessen, E. S. (2010). Tekster og læring. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis (s. 37–44). Universitetsforlaget.

Elementtype: Del av bok
Tittel: Tekster og læring (her skal kapitteltittel leggast inn)
Forfatter: Rustad, B. S. ; Tønnessen, E. S. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Redaktør: Tønnessen, E. S. (for å få Redaktør, klikk på + og klikk på Forfatter for å endre til Redaktør)
Boktittel: Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis
Utgave:
Utgiver: Universitetsforlaget
Dato: 2010
Sider: 37-44

E-bok

Grostøl, A. (1972). Den lille håndbrygger: Kortfattet innføring i håndbryggingens etikk og teknikk. Opplysningsforlaget. https://bit.ly/2Fakp0q

Elementtype: Bok
Tittel: Den lille håndbrygger: Kortfattet innføring i håndbryggingens etikk og teknikk
Forfatter: Grostøl, A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave:
Utgiver: Opplysningsforlaget
Dato: 1972
URL: https://bit.ly/2Fakp0q

Har boka DOI? Sjå E-bok som har DOI.

For e-bøker som er identisk med trykt utgåve er URL valfritt.

Er e-boka berre tilgjengeleg gjennom ein betalingsteneste (eks. «EbookCentral ProQuest») skal du referere som til trykt bok (kutt ut URL).

I teksten: om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift.

E-bok som har DOI

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? Cappelen Damm akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.32

Elementtype: Bok
Tittel: Hvorfor vokser steder?
Forfatter: Vareide, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave:
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Dato: 2018
Ekstra: DOI:10.23865/noasp.32

I teksten: om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift.

Artikkel i elektronisk tidsskrift

Aarekol, L. (2012). Roald Amundsen: Fortellinger om en polarhelt. Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur, 16(1), 97–108. https://doi.org/10.7557/13.2305

Elementtype: Tidsskriftsartikkel
Tittel: Roald Amundsen: Fortellinger om en polarhelt
Forfatter: Aarekol, Lena (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur
Volum: 16
Nummer: 1
Sider: 97-108
Dato: 2012
DOI: https://doi.org/10.7557/13.2305
URL:

Bruk URL om DOI ikkje finnast. Om du ikkje har DOI eller URL kuttast opplysninga.

Om artikkel/tidsskrift ikkje har Volum eller Nummer/Issue kuttast denne opplysninga.

Nokre artiklar har artikkelnummer i staden for sidetal, det erstattar sidetal (eks. Sider: Artikkel e5723).

Artiklar som ikkje har DOI og som ligg i abonnentbasert database (ikkje fritt tilgjengeleg) bør leggast inn med URL til tidsskriftets nettside eller som trykt utgåve (dersom det finnast i trykt form).

Artikkel i trykt tidsskrift

Fisher, K. E. & Julien, H. (2009). Information behavior. Annual Review of Information Science and Technology, 43, 317-358.

Elementtype: Tidsskriftsartikkel
Tittel: Information behavior
Forfatter: Fisher, K. E. ; Julien, H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Annual Review of Information Science and Technology
Volum: 43
Nummer:
Sider: 317-358
Dato: 2009

Om artikkel/tidsskrift ikkje har Volum eller Nummer/Issue kuttast denne opplysninga.

Avisartikkel

Skau, M. (2019, 20. august). Dårleg blåbærhaust. Sogn Avis, s. 9.

Elementtype: Avisartikkel
Tittel: Dårleg blåbærhaust
Forfatter: Skau, M.
Publikasjon: Sogn Avis
Sider: 9
Dato: 2019, 20. august

Om forfattar/journalist ikkje er oppgitt skriv avistittel i Forfatter i staden. (Forfatter: Sogn Avis).

Avisartikkel i nettavis

Iversen, B. (2019, 22. september). 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år. Dagsavisen. https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2015-2019-varmeste-femarsperiode-pa-150-ar-1.1589116

Elementtype: Avisartikkel
Tittel: 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år
Forfatter: Iversen, B. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Dagsavisen
Dato: 2019, 22. september
URL: https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2015-2019-varmeste-femarsperiode-pa-150-ar-1.1589116

Artikkel i leksikon/oppslagsverk med redaktør

Christensen, J. P. (2019). Forvaltningsrett. I Ø. Østerud (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget.

Elementtype: Del av bok
Tittel: Forvaltningsrett (oppslagsord)
Forfatter: Christensen, J. P. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Redaktør: Østerud, Ø. (for å få Redaktør, klikk på + og klikk på Forfatter for å endre til Redaktør)
Boktittel: Statsvitenskapelig leksikon (oppslagsverk)
Utgave:
Utgiver: Universitetsforlaget
Dato: 2019
URL:

Om forfattar ikkje er oppgitt sløyfar du denne opplysninga.

Om du ikkje har URL, erstattast det med Utgiver.

Artikkel i leksikon/oppslagsverk utan redaktør

Tjeldvoll, A. (2018, 10. september). Pedagogikk. I Store norske leksikon. https://snl.no/pedagogikk

Elementtype: Artikkel i oppslagsverk
Tittel: Pedagogikk (oppslagsord)
Forfatter: Tjeldvoll, A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Oppslagsverk: Store norske leksikon
Utgave:
Utgiver:
Dato: 2018, 10. september
DOI:
URL: https://snl.no/pedagogikk

Om forfattar ikkje er oppgitt sløyfar du denne opplysninga.

Om du ikkje har DOI eller URL, erstattast det med Utgiver.

ICD-10 (Artikkel i oppslagsverk utan redaktør)

Word Health Organization. (2020). F40: Fobiske angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599

Elementtype: Artikkel i oppslagsverk
Tittel: F40: Fobiske angstlidelser (oppslagsord)
Forfatter: World Health Organization
Oppslagsverk: Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer
Utgave: 10
Utgiver: Direktoratet for e-helse
Dato: 2020
URL: https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599

For meir informasjon om korleis sitere denne typen referanse sjå APA-manualen, s. 45-46.

Rapport

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning og etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). https://hdl.handle.net/20.500.12199/6456

Elementtype: Rapport
Tittel: Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning og etnisk diskriminering av barn og unge
Forfatter: Seeberg, M. L. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Rapportnummer: NOVA rapport 8/2011
Institusjon:
Dato: 2011
URL: https://hdl.handle.net/20.500.12199/6456

Om du ikkje har URL, erstattast det med Institusjon.

Doktorgradsavhandling og masteroppgåve på internett/institusjonelt arkiv

Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. DUO Vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

Elementtype: Avhandling
Tittel: Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians
Forfatter: Jerpseth, H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Type: Doktorgradsavhandling
Universitet: Universitetet i Oslo
Dato: 2017
URL: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501
Arkiv: DUO Vitenarkiv

Doktorgradsavhandling og masteroppgåve (trykt)

Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian [Doktoravhandling]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Elementtype: Avhandling
Tittel: Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian
Forfatter: Listhaug, K. F. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Type: Doktoravhandling
Universitet: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dato: 2015

Nettside

Statsministerens kontor. (2018, 20. mars). Offisielt fra statsråd 20. mars 2018. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-20.-mars-2018/id2594402/

Elementtype: Nettside
Tittel: Offisielt fra statsråd 20. mars 2018
Forfatter: Statsministerens kontor (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Nettsidens tittel: Regjeringen
Dato: 2018, 20. mars (Har du ikkje årstal skriv du u.å.)
URL: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-20.-mars-2018/id2594402/

Om forfattar er det same som Nettsidens tittel sløyfer du denne opplysinga.

Om forfattar består av fleire ord (slik som her), HUGS å trykke på den vesle boksen etter forfattar og før minusteiknet. Da skiftar Zotero korleis namnet skal stå. Boksen skal vere «delt i to», da er den riktig.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Elementtype: Bok
Tittel: Lov om folketrygd
Forfatter: Folketrygdloven (korttittel)
Utgave: LOV-1997-02-28-19
Utgiver: Lovdata
Dato: 1997
URL: https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Kort URL finn du ved å trykke på «del dokument» inne i Lovdata (øvst til høgre).

NB! Vis alltid til dato for originallova, med mindre du refererer til ei bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I teksten refererast lova med paragraf og ikkje sidetal. Klikk på referansen, «Add/Edit Citation» endre frå Side til Seksjon og legg inn paragrafnummer.

Rammeplan henta frå internett

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver. Udir. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Elementtype: Bok
Tittel: Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver
Forfatter: Kunnskapsdepartementet
Utgiver: Udir
Dato: 2017 (år planen gjeld frå – dette står i PDF)
URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Læreplan henta frå internett

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nor01-06

Elementtype: Nettside
Tittel: Læreplan i norsk (NOR01-06)
Forfatter: Kunnskapsdepartementet
Nettstedets tittel: Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.
Dato: 2019
URL: https://www.udir.no/lk20/nor01-06

Utdanningsdirektoratet har gjeve føringar for korleis læreplanar skal siterast. Sjå Utdanningsdirektoratet si side "Hvordan referere til læreplanene".

Stortingsmeldingar

Meld. St. 31. (2018-2019). Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20182019/id2660993/

Elementtype: Bok
Tittel: Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Forfatter: Meld. St. 31
Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dato: 2018-2019
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20182019/id2660993/

Om du ikkje har URL, erstattast det med Utgiver.

OBS! Forfattar består av fleire ord, HUGS å trykke på den vesle boksen etter forfattar og før minusteiknet. Da skiftar Zotero korleis namnet skal stå. Boksen skal vere «delt i to», da er den riktig.

NOU

NOU 2019: 16. (2019). Skattlegging av vannkraftverk: Utredning fra ekspertutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. Juni 2018. Avgitt til Finansdepartementet 30. September 2019. Finansdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/

Elementtype: Bok
Tittel: Skattlegging av vannkraftverk: Utredning fra ekspertutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. Juni 2018. Avgitt til Finansdepartementet 30. September 2019
Forfatter: NOU 2019: 16
Utgiver: Finansdepartementet
Dato: 2019
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/

OBS! I teksten ser den slik ut: (NOU 2019: 16, 2019) – det er feil og må rettast manuelt på kvar referanse.  Trykk på referansen og «Add/Edit Citation», trykk på den røde Z-en og vel «Klassisk visning». Vel «Vis behandler…» (nedst i ruta) og visk ut årstalet frå referansen og klikk OK. Riktig: (NOU 2019: 16).

Bok som er oversatt

Rod, N. H. (2019). Stress og helse: Årsaker, helsekonsekvenser og sosial ulikhet (M.-C. Jahr, Oms.). Gyldendal. (Opphavleg utgjeve 2017)

Elementtype: Bok
Tittel: Stress og helse: Årsaker, helsekonsekvenser og sosial ulikhet
Forfatter: Rod, N. H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Oversetter: Jahr, M.-C.
Utgave:
Utgiver: Gyldendal
Dato: 2019
Ekstra: original-date:2017

I teksten: Begge årstala skal vere med, og det skal skje automatisk. Eks.: (Rod, 2017/2019, s. 55).

Podkast

Flesvig, H. & Niva, M. (2019-nåtid). Friminutt med Herman og Mikkel [Audio podkast]. NRK. https://radio.nrk.no/podkast/friminutt_med_herman_og_mikkel

Elementtype: Bok
Tittel: Friminutt med Herman og Mikkel
Forfatter: Flesvig, H. ; Niva, M. (er det fleire programleiarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgiver: NRK
Dato: 2019-nåtid
URL: https://radio.nrk.no/podkast/friminutt_med_herman_og_mikkel
Ekstra: medium: Audio podkast

Podkastepisode

Rønneberg, K. (2020, 11. februar). Norske influensere: Er bransjen i ferd med å bli voksen? [Audio podkastepisode]. I Forklart. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/podkast#/forklart

Elementtype: Radiosending
Tittel: Norske influensere: Er bransjen i ferd med å bli voksen?
Instruktør: Rønneberg, K. (er det fleire programleiarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Program tittel: Forklart
Format: Audio podkastepisode
Nettverk: Aftenposten
Dato: 11.02.2020
URL: https://www.aftenposten.no/podkast#/forklart

Fleirbindsverk – eit bind i serien

Alnæs, K. (2005). Historien om Europa: Bd. 3. Oppbrudd. Den norske bokklubben.

Elementtype: Bok
Tittel: Historien om Europa: Bd. 3. Oppbrudd
Forfatter: Alnæs, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Volum: (om bindet ikkje har eigen tittel, legg inn nummer)
Utgiver: Den norske bokklubben
Dato: 2005

Fleirbindsverk – heile serien

Alnæs, K. (2004-2007). Historien om Europa (Bd. 1–4). Den norske bokklubben.

Elementtype: Bok
Tittel: Historien om Europa
Forfatter: Alnæs, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Volum: 1-4
Utgiver: Den norske bokklubben
Dato: 2004-2007

Bilder

Munch, E. (1885–86). Det syke barn [Maleri]. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norge. http://samling.nasjonalmuseet.no/no

Elementtype: Kunstverk
Tittel: Det syke barn
Artist: Munch, E.
Medium: Maleri
Dato: 1885-86
Arkiv: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norge
URL: http://samling.nasjonalmuseet.no/no

For å få to årstal i parentesen i teksten og i litteraturlista i WORD: Sjekk vår Zotero FAQ.

Bilder/figurar/tabellar frå bøker/artiklar

Sjå meir utfyllande informasjon i APA-manualen, s. 58, 61-64.

Her må løyve innhentast, anten frå utgjevar eller frå forfattar. Legg boka/artikkelen inn som Bok eller Tidsskriftsartikkel i Zotero – sjå korleis i bok eller artikkel i … tidsskrift.

Har du fått løyve, gjer det slik:
I teksten, må leggast inn manuelt i bilde-/figurtekst:
Tittel på bilde/figur/tabell. Frå Bokas tittel (s. sidetalet bildet er henta frå), av Forfattar, år, Utgjevar. Copyright år, den som har copyright (dette står på kolofonsida i boka). Gjengitt med tillatelse/Attgjeve med løyve. 

Eks.: Figur 1. «Skolelederens kompassrose». Frå Rektorrollen: om å skape leiing i skolefellesskap (s. 46), av Ø. Glosvik, G. Langfeldt & K. Roald, 2014, Cappelen Damm akademisk. Copyright 2014 ved Cappelen Damm Akademisk. Gjengitt med tillatelse/Attgjeve med løyve.

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.

Bilder/figurar/tabellar frå Open Access bøker/artiklar

Sjå meir utfyllande informasjon i APA-manualen, s. 58, 61-64.

Her fortel lisensen (Creative Commons) kva du har lov til å gjer med materialet. Sjå etter lisensen på nettsida eller på kolofonsida i boka. Legg boka/artikkelen inn som Bok eller Tidsskriftsartikkel i Zotero – sjå korleis i bok/e-bok eller artikkel i elektronisk tidsskrift.

Gjer det slik:
I teksten: må leggast inn manuelt i bilde-/figurtekst:
Tittel på bilde/figur/tabell. Frå Bokas tittel (s. sidetalet bildet er henta frå), av Forfattar, år, Utgjevar (URL). Lisens 

Eks.: Figur 1. «Korsmodellen – perspektiver og skriveformål i praksisloggene». Frå På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis (s. 44), av T. Klemp, V. Nilssen, E. Strømman og C. F. Dons, 2016, Cappelen Damm (https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/4). CC BY 4.0.

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.

Bilder/figurar/tabellar henta frå internett

Sjekk kva nettstaden seier om gjenbruk og lisens. Om det står ein © framfor ein fotograf, betyr det at du må innhente løyve frå fotograf for å kunne bruke bildet. Da skal det stå «Gjengitt med tillatelse»/«Attgjeve med løyve» i figurteksten.

Britannica ImageQuest inneheld bilde som er rettigheitsklarert for bruk i studentoppgåver.

Om lisensen/nettstaden seier du har lov til å gjenbruka bildet, legg du det inn slik:
Lebech, D. (2012). Library [Fotografi]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/

Elementtype: Kunstverk
Tittel: Library
Artist: Lebech, D.
Medium: Fotografi
Dato: 2012
Arkiv: Flickr
URL: https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/
Rettigheter: CC BY-NC

Referansen må leggast inn manuelt i teksten.
I bilde-/figurtekst skriver du: Figur 1. Library [Fotografi], av Lebech, D., 2012, Flickr (https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/). CC BY-NC 2.0

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.


Zotero-brukerstøtte
Har du spørsmål?