Zotero og EndNote

Referanseverktøy er program som hjelper deg å halde orden på referansane dine når du skriv. Programma kan og lage ferdig formaterte litteraturlister for deg. Biblioteket tilbyr kurs og brukarstøtte i Zotero og EndNote.

For studentar på bachelor- og masternivå.

For tilsette, Ph.D.-kandidatar og masterstudentar som skal ha stor mengde litteratur.

Kurs

Bergen

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Ta kontakt med Mari Fredrikke Osen.

Førde

Haugesund

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Irene Waage.

Sogndal

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærarar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Lise Vik-Haugen eller Toril Engesæter.

Du kan også få hjelp på «Studieverkstaden» ved Biblioteket Sogndal.

Stord

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Lars Malvin Røssland Kvinge.