Zotero og EndNote

Referanseverktøy er program som hjelper deg å halde orden på referansane dine når du skriv. Programma kan og lage ferdig formaterte litteraturlister for deg. Biblioteket tilbyr kurs og brukarstøtte i Zotero og EndNote.

For studentar på bachelor- og masternivå.

For masterstudentar som skal ha stor mengd litteratur, tilsette og Ph.D.-kandidatar.

Kurs

Bergen

Førde

Haugesund

Sogndal

Stord