Zotero kurstilbod

For studentar på bachelor- og masternivå.

Bergen

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Ta kontakt med Mari Fredrikke Osen.

Førde

Haugesund

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Irene Waage.

Sogndal

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærarar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Lise Vik-Haugen eller Toril Engesæter.

Du kan også få hjelp på «Studieverkstaden» ved Biblioteket Sogndal.

Stord

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Lars Malvin Røssland Kvinge.