Norsk APA 7th i Zotero

Korleis referansar skal sjå ut ved bruk av referansestilen APA 7th og korleis ein skal registrere dei i Zotero.

Dei som allereie brukar APA 6th i oppgåva si skal ikkje endre til APA 7th.

APA-stilen er basert på den sjuande utgåva av Publication Manual of the American Psychological Association, og tilpassa norsk språk og teiknsetting. Norsk versjon av stilen finn de her: Norsk APA-manual.

Last ned norsk APA 7th-stil i Zotero: Nynorsk eller Bokmål. Klikk på fila og Zotero skal opne seg. Klikk på installer, og no er stilen lasta ned. Du finn stilen under «Document Preferences» i Zotero-fana i Word. Skroll ned til «HVL APA 7th stil (Norsk-nynorsk/bokmål)» og klikk på den, vel språk (nynorsk eller bokmål) i rullegardina og deretter på OK.

Under finn du døme på korleis ulike dokumenttypar skal sjå ut og korleis dei skal leggjast inn i Zotero.

Bok

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Gyldendal Akademisk.

Elementtype: Bok
Tittel: Det kvalitative forskningsintervju
Forfatter: Kvale, S. ; Brinkmann, S. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave: 3
Utgiver: Gyldendal akademisk
Dato: 2015

Kapittel i redigert bok

Rustad, B. S., & Tønnessen, E. S. (2010). Tekster og læring. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis (s. 37–44). Universitetsforlaget.

Elementtype: Del av bok
Tittel: Tekster og læring (her skal kapitteltittel leggast inn)
Forfatter: Rustad, B. S. ; Tønnessen, E. S. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Redaktør: Tønnessen, E. S. (for å få Redaktør, klikk på + og klikk på Forfatter for å endre til Redaktør)
Boktittel: Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis
Utgave:
Utgiver: Universitetsforlaget
Dato: 2010
Sider: 37-44

E-bok

Grostøl, A. (1972). Den lille håndbrygger: Kortfattet innføring i håndbryggingens etikk og teknikk. Opplysningsforlaget. https://bit.ly/2Fakp0q

Elementtype: Bok
Tittel: Den lille håndbrygger: Kortfattet innføring i håndbryggingens etikk og teknikk
Forfatter: Grostøl, A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave:
Utgiver: Opplysningsforlaget
Dato: 1972
URL: https://bit.ly/2Fakp0q

Har boka DOI? Sjå E-bok som har DOI.

For e-bøker som er identisk med trykt utgåve er URL valfritt.

Er e-boka berre tilgjengeleg gjennom ein betalingsteneste (eks. «EbookCentral ProQuest») skal du referere som til trykt bok (kutt ut URL).

I teksten: om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift.

E-bok som har DOI

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? Cappelen Damm akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.32

Elementtype: Bok
Tittel: Hvorfor vokser steder?
Forfatter: Vareide, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave:
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Dato: 2018
Ekstra: DOI:10.23865/noasp.32

I teksten: om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift.

Artikkel i elektronisk tidsskrift

Aarekol, L. (2012). Roald Amundsen: Fortellinger om en polarhelt. Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur, 16(1), 97–108. https://doi.org/10.7557/13.2305

Elementtype: Tidsskriftsartikkel
Tittel: Roald Amundsen: Fortellinger om en polarhelt
Forfatter: Aarekol, Lena (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur
Volum: 16
Nummer: 1
Sider: 97-108
Dato: 2012
DOI: https://doi.org/10.7557/13.2305
URL:

Bruk URL om DOI ikkje finnast. Om du ikkje har DOI eller URL kuttast opplysninga.

Om artikkel/tidsskrift ikkje har Volum eller Nummer/Issue kuttast denne opplysninga.

Nokre artiklar har artikkelnummer i staden for sidetal, det erstattar sidetal (eks. Sider: Artikkel e5723).

Artiklar som ikkje har DOI og som ligg i abonnentbasert database (ikkje fritt tilgjengeleg) bør leggast inn med URL til tidsskriftets nettside eller som trykt utgåve (dersom det finnast i trykt form).

Artikkel i trykt tidsskrift

Fisher, K. E. & Julien, H. (2009). Information behavior. Annual Review of Information Science and Technology, 43, 317-358.

Elementtype: Tidsskriftsartikkel
Tittel: Information behavior
Forfatter: Fisher, K. E. ; Julien, H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Annual Review of Information Science and Technology
Volum: 43
Nummer:
Sider: 317-358
Dato: 2009

Om artikkel/tidsskrift ikkje har Volum eller Nummer/Issue kuttast denne opplysninga.

Avisartikkel

Skau, M. (2019, 20. august). Dårleg blåbærhaust. Sogn Avis, s. 9.

Elementtype: Avisartikkel
Tittel: Dårleg blåbærhaust
Forfatter: Skau, M.
Publikasjon: Sogn Avis
Sider: 9
Dato: 2019, 20. august

Om forfattar/journalist ikkje er oppgitt skriv avistittel i Forfatter i staden. (Forfatter: Sogn Avis).

Avisartikkel i nettavis

Iversen, B. (2019, 22. september). 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år. Dagsavisen. https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2015-2019-varmeste-femarsperiode-pa-150-ar-1.1589116

Elementtype: Avisartikkel
Tittel: 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år
Forfatter: Iversen, B. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Dagsavisen
Dato: 2019, 22. september
URL: https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2015-2019-varmeste-femarsperiode-pa-150-ar-1.1589116

Artikkel i leksikon/oppslagsverk med redaktør

Christensen, J. P. (2019). Forvaltningsrett. I Ø. Østerud (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget.

Elementtype: Del av bok
Tittel: Forvaltningsrett (oppslagsord)
Forfatter: Christensen, J. P. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Redaktør: Østerud, Ø. (for å få Redaktør, klikk på + og klikk på Forfatter for å endre til Redaktør)
Boktittel: Statsvitenskapelig leksikon (oppslagsverk)
Utgave:
Utgiver: Universitetsforlaget
Dato: 2019
URL:

Om forfattar ikkje er oppgitt sløyfar du denne opplysninga.

Om du ikkje har URL, erstattast det med Utgiver.

Artikkel i leksikon/oppslagsverk utan redaktør

Tjeldvoll, A. (2018, 10. september). Pedagogikk. I Store norske leksikon. https://snl.no/pedagogikk

Elementtype: Artikkel i oppslagsverk
Tittel: Pedagogikk (oppslagsord)
Forfatter: Tjeldvoll, A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Oppslagsverk: Store norske leksikon
Utgave:
Utgiver:
Dato: 2018, 10. september
DOI:
URL: https://snl.no/pedagogikk

Om forfattar ikkje er oppgitt sløyfar du denne opplysninga.

Om du ikkje har DOI eller URL, erstattast det med Utgiver.

ICD-10 (Artikkel i oppslagsverk utan redaktør)

Word Health Organization. (2020). F40: Fobiske angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599

Elementtype: Artikkel i oppslagsverk
Tittel: F40: Fobiske angstlidelser (oppslagsord)
Forfatter: World Health Organization
Oppslagsverk: Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer
Utgave: 10
Utgiver: Direktoratet for e-helse
Dato: 2020
URL: https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599

For meir informasjon om korleis sitere denne typen referanse sjå APA-manualen, s. 45-46.

Rapport

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning og etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

Elementtype: Rapport
Tittel: Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning og etnisk diskriminering av barn og unge
Forfatter: Seeberg, M. L. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Rapportnummer: NOVA rapport 8/2011
Institusjon:
Dato: 2011
URL: http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

Om du ikkje har URL, erstattast det med Institusjon.

Doktorgradsavhandling og masteroppgåve på internett/institusjonelt arkiv

Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. DUO Vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

Elementtype: Avhandling
Tittel: Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians
Forfatter: Jerpseth, H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Type: Doktorgradsavhandling
Universitet: Universitetet i Oslo
Dato: 2017
URL: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501
Arkiv: DUO Vitenarkiv

Doktorgradsavhandling og masteroppgåve (trykt)

Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian [Doktoravhandling]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Elementtype: Avhandling
Tittel: Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian
Forfatter: Listhaug, K. F. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Type: Doktoravhandling
Universitet: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dato: 2015

Nettside

Statsministerens kontor. (2018, 20. mars). Offisielt fra statsråd 20. mars 2018. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-20.-mars-2018/id2594402/

Elementtype: Nettside
Tittel: Offisielt fra statsråd 20. mars 2018
Forfatter: Statsministerens kontor (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Nettsidens tittel: Regjeringen
Dato: 2018, 20. mars (Har du ikkje årstal skriv du u.å.)
URL: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-20.-mars-2018/id2594402/

Om forfattar er det same som Nettsidens tittel sløyfer du denne opplysinga.

Om forfattar består av fleire ord (slik som her), HUGS å trykke på den vesle boksen etter forfattar og før minusteiknet. Da skiftar Zotero korleis namnet skal stå. Boksen skal vere «delt i to», da er den riktig.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Elementtype: Bok
Tittel: Lov om folketrygd
Forfatter: Folketrygdloven (korttittel)
Utgave: LOV-1997-02-28-19
Utgiver: Lovdata
Dato: 1997
URL: https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Kort URL finn du ved å trykke på «del dokument» inne i Lovdata (øvst til høgre).

NB! Vis alltid til dato for originallova, med mindre du refererer til ei bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I teksten refererast lova med paragraf og ikkje sidetal. Klikk på referansen, «Add/Edit Citation» og legg «, §14-4» inn i feltet Suffiks.

Rammeplan henta frå internett

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver. Udir. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Elementtype: Bok
Tittel: Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver
Forfatter: Kunnskapsdepartementet
Utgiver: Udir
Dato: 2017 (år planen gjeld frå – dette står i PDF)
URL: https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

Læreplan henta frå internett

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i norsk (NOR01-06). https://www.udir.no/lk20/nor01-06

Elementtype: Rapport
Tittel: Læreplan i norsk
Forfatter: Utdanningsdirektoratet
Rapportnummer: NOR01-06 (legg inn plankoden om det er ein)
Institusjon: Udir
Dato: 2020 (år planen gjeld frå)
URL: https://www.udir.no/lk20/nor01-06

Kunnskapsløftet består av fleire delar, m.a. Overordna del, Læreplanar for fag og Prinsipp for opplæring. Kunnskapsdepartementet skal stå som forfattar av Overordna del, medan Utdanningsdirektoratet er forfattar av Læreplanar for fag. Bruk gjerne fullstendig URL for PDF-fila.

Stortingsmeldingar

Meld. St. 31. (2018-2019). Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20182019/id2660993/

Elementtype: Bok
Tittel: Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Forfatter: Meld. St. 31
Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dato: 2018-2019
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20182019/id2660993/

Om du ikkje har URL, erstattast det med Utgiver.

OBS! Forfattar består av fleire ord, HUGS å trykke på den vesle boksen etter forfattar og før minusteiknet. Da skiftar Zotero korleis namnet skal stå. Boksen skal vere «delt i to», da er den riktig.

NOU

NOU 2019: 16. (2019). Skattlegging av vannkraftverk: Utredning fra ekspertutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. Juni 2018. Avgitt til Finansdepartementet 30. September 2019. Finansdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/

Elementtype: Bok
Tittel: Skattlegging av vannkraftverk: Utredning fra ekspertutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. Juni 2018. Avgitt til Finansdepartementet 30. September 2019
Forfatter: NOU 2019: 16
Utgiver: Finansdepartementet
Dato: 2019
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/

OBS! I teksten ser den slik ut: (NOU 2019: 16, 2019) – det er feil og må rettast manuelt på kvar referanse.  Trykk på referansen og «Add/Edit Citation», trykk på den røde Z-en og vel «Klassisk visning». Vel «Vis behandler…» (nedst i ruta) og visk ut årstalet frå referansen og klikk OK. Riktig: (NOU 2019: 16).

Bok som er oversatt

Rod, N. H. (2019). Stress og helse: Årsaker, helsekonsekvenser og sosial ulikhet (M.-C. Jahr, Oms.). Gyldendal. (Opphavleg utgjeve 2017)

Elementtype: Bok
Tittel: Stress og helse: Årsaker, helsekonsekvenser og sosial ulikhet
Forfatter: Rod, N. H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Oversetter: Jahr, M.-C.
Utgave:
Utgiver: Gyldendal
Dato: 2019
Ekstra: original-date:2017

I teksten: Begge årstala skal vere med, og det skal skje automatisk. Eks.: (Rod, 2017/2019, s. 55).

Fleirbindsverk – eit bind i serien

Alnæs, K. (2005). Historien om Europa: Bd. 3. Oppbrudd. Den norske bokklubben.

Elementtype: Bok
Tittel: Historien om Europa: Bd. 3. Oppbrudd
Forfatter: Alnæs, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Volum: (om bindet ikkje har eigen tittel, legg inn nummer)
Utgiver: Den norske bokklubben
Dato: 2005

Fleirbindsverk – heile serien

Alnæs, K. (2004-2007). Historien om Europa (Bd. 1–4). Den norske bokklubben.

Elementtype: Bok
Tittel: Historien om Europa
Forfatter: Alnæs, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Volum: 1-4
Utgiver: Den norske bokklubben
Dato: 2004-2007

Bilder

Munch, E. (1885–86). Det syke barn [Maleri]. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norge. http://samling.nasjonalmuseet.no/no

Elementtype: Kunstverk
Tittel: Det syke barn
Artist: Munch, E.
Medium: Maleri
Dato: 1885-86
Arkiv: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norge
URL: http://samling.nasjonalmuseet.no/no

For å få to årstal i parentesen i teksten og i litteraturlista i WORD: Sjekk vår Zotero FAQ.

Bilder/figurar/tabellar frå bøker/artiklar

Sjå meir utfyllande informasjon i APA-manualen, s. 58, 61-64.

Her må løyve innhentast, anten frå utgjevar eller frå forfattar. Legg boka/artikkelen inn som Bok eller Tidsskriftsartikkel i Zotero – sjå korleis i bok eller artikkel i … tidsskrift.

Har du fått løyve, gjer det slik:
I teksten, må leggast inn manuelt i bilde-/figurtekst:
Tittel på bilde/figur/tabell. Frå Bokas tittel (s. sidetalet bildet er henta frå), av Forfattar, år, Utgjevar. Copyright år, den som har copyright (dette står på kolofonsida i boka). Gjengitt med tillatelse/Attgjeve med løyve. 

Eks.: Figur 1. «Skolelederens kompassrose». Frå Rektorrollen: om å skape leiing i skolefellesskap (s. 46), av Ø. Glosvik, G. Langfeldt & K. Roald, 2014, Cappelen Damm akademisk. Copyright 2014 ved Cappelen Damm Akademisk. Gjengitt med tillatelse/Attgjeve med løyve.

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.

Bilder/figurar/tabellar frå Open Access bøker/artiklar

Sjå meir utfyllande informasjon i APA-manualen, s. 58, 61-64.

Her fortel lisensen (Creative Commons) kva du har lov til å gjer med materialet. Sjå etter lisensen på nettsida eller på kolofonsida i boka. Legg boka/artikkelen inn som Bok eller Tidsskriftsartikkel i Zotero – sjå korleis i bok/e-bok eller artikkel i elektronisk tidsskrift.

Gjer det slik:
I teksten: må leggast inn manuelt i bilde-/figurtekst:
Tittel på bilde/figur/tabell. Frå Bokas tittel (s. sidetalet bildet er henta frå), av Forfattar, år, Utgjevar (URL). Lisens 

Eks.: Figur 1. «Korsmodellen – perspektiver og skriveformål i praksisloggene». Frå På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis (s. 44), av T. Klemp, V. Nilssen, E. Strømman og C. F. Dons, 2016, Cappelen Damm (https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/4). CC BY 4.0.

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.

Bilder/figurar/tabellar henta frå internett

Sjekk kva nettstaden seier om gjenbruk og lisens. Om det står ein © framfor ein fotograf, betyr det at du må innhente løyve frå fotograf for å kunne bruke bildet. Da skal det stå «Gjengitt med tillatelse»/«Attgjeve med løyve» i figurteksten.

Britannica ImageQuest inneheld bilde som er rettigheitsklarert for bruk i studentoppgåver.

Om lisensen/nettstaden seier du har lov til å gjenbruka bildet, legg du det inn slik:
Lebech, D. (2012). Library [Fotografi]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/

Elementtype: Kunstverk
Tittel: Library
Artist: Lebech, D.
Medium: Fotografi
Dato: 2012
Arkiv: Flickr
URL: https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/
Rettigheter: CC BY-NC

Referansen må leggast inn manuelt i teksten.
I bilde-/figurtekst skriver du: Figur 1. Library [Fotografi], av Lebech, D., 2012, Flickr (https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/). CC BY-NC 2.0

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila, slik at den kjem inn i lista til høgre og OK.


Zotero-brukerstøtte
Har du spørsmål?