29/08/23 - Pia Simper-Allen (Stockholm University) & Carl Börstell (University of Bergen)

Leksikal variasjon i svensk tegnspråk (STS): en pilotundersøkelse 

Sammendrag: Språk oppviser variasjon, grunnet f.eks. etniske, geografiske, sosiale eller alders-/kjønnsbaserte forskjeller mellom språkbrukere. Tegnspråk oppviser, ifølge tidligere forskning, også slik variasjon (f.eks. leksikal variasjon), iblant basert på (historiske) forskjeller mellom døveskoler som gitt opphav til skolebaserte ”dialekter”. I denne presentasjon vil vi presentere noen resultater fra en pilotundersøkelse om leksikal variasjon i svensk tegnspråk (STS; svenskt teckenspråk) fra en kombinert intervju- og nett-basert spørreundersøkelse med en variert sammensatt gruppe deltakere som ble spurt om hvilke tegn de bruker for ulike konsepter innen noen domener (f.eks. farger, tall, stedsnavn) – data innsamlet av Pia Simper-Allen, Eira Balkstam og Thomas Björkstrand. De foreløpige resultatene tyder på utjevning (mindre variasjon) blant yngre aldersgrupper, i hvert fall innen noen av domenene.