Grafikk. Tegnede hender som holder snakkebobler.

Tegnspråk, tolking, lingvistikk og kommunikasjon (TOLK)

Forskergruppen har som mål å bidra til kunnskapsutvikling knyttet til tegnspråk, tolking, tegnspråk lingvistikk og tolkeutdanning.  

Vi er interessert i studier om tegnede språk innen ulike felt: tolking, lingvistikk, språktilegnelse og utdanning. Vi undersøker og beskriver tegnede språks egenskaper i naturlige samtaler og i tolkede samtaler. Vi undersøker både visuelle og taktile tegnspråk, med fokus på norsk tegnspråk (NTS). Vi forsker på hvordan tolker og tolkeutdanningen kan møte de behov samfunnet har, og bidra med kunnskap og kompetanse. I dialog med praksisfeltet er målet å videreutvikle tolking som profesjon og tolkestudiet som profesjonsutdanning.  

I 2021 fikk det fire-årige forskningsprosjektet DEPICT støtte til å forske på “avbilding i tegnede språk, som en drivkraft for å fremme inkludering, kommunikasjon og oversettelse”. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan avbildning brukes i ulike språkmiljøer som benytter NTS.

Siden 2022 har vår forskergruppe arrangert en rekke foredrag om forskning innen tegnspråk, tolking og tegnspråklingvistikk. Disse kalles “Sign Language, Interpreting, Linguistics and Communication Seminars”, forkortet til ‘“Silc Seminars”. Du finner mer informasjon om seminarene på denne siden.

 

Prosjekter

Samarbeid

Publikasjoner

Publikasjoner

2024

Urdal, G. H. S., Skaten, I., & Tiselius, E. (2024). Educators of deaf and hearing interpreting students as agents of change: challenging the curriculum. The Interpreter and Translator Trainer, 1-16.

2023

Price, A. & Spruijt, D. (2023). FEAST 2023: Tagungsbericht. In DAS ZEICHEN 37:121 – S. 188-193. https://www.das-zeichen.online/hefte/dz-121/feast-2023-tagungsbericht/

Price, A. (2023). Lives in Language: Roch-Ambroise Auguste Bebian (1789-1839). In Babel: The Language Magazine, No 45 – Winter 2023. https://babelzine.co.uk/babel-number-45-winter-2023/

Zorzi, G., Aristodemo, V., Giustolisi, B., Hauser, C., Donati, C., and Cecchetto, C. (2023). Assessing Lexical and Syntactic Comprehension in Deaf Signing Adults. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, enad022, https://doi.org/10.1093/deafed/enad022

Torbjørnsen, I. B., & Urdal, G. H. S. (2023). Trist? Trøytt? Tørst? Korleis kan bruk av teikn hjelpa dei yngste i barnehagen til å kommunisera behov og kjensler? In I. B. Torbjørnsen, R. Neteland, & E. Bugge (Eds.), Tegn-til-tale i barnehage og skole (pp. 129-140). Universitetsforlaget.

Urdal, G. H. S., & Sudmann, T. T. (2023). "...hvis jeg kunne så hadde vi kunnet..." Fellesskap og kommunikasjon på egne vilkår. In I. B. Torbjørnsen, R. Neteland, & E. Bugge (Eds.), Tegn-til-tale i barnehage og skole (pp. 107-118). Universitetsforlaget.

Urdal, G. H. S. (2023). Conducting research on and with your own students. Possibilities and challenges of studying interpreting students’ professional development. Translation and Interpreting Studies. DOI: https://doi.org/10.1075/tis.20048.urd   

2022

Aristodemo, V., Giustolisi, B., Zorzi, G., Gras, D., Hauser, C., Sala, R., Sánchez Amat, J., Donati, C., and Cecchetto, C. (2022). On the nature of role shift: insights from a comprehension study in different populations of LIS, LSC and LSF signers. Natural Language & Linguistic Theory. DOI: https://doi.org/10.1007/s11049-022-09539-0  

Zorzi, G., Giustolisi, B., Aristodemo, V., Cecchetto, C., Hauser, C., Quer, J., Sánchez Amat, J., and Donati, C. (2022). On the reliability of the notion of native signer and its risks. Frontiers in Psychology 13:716554. DOI: https://doi:10.3389/fpsyg.2022.716554

2021

Blunier, D., and Zorzi, G. (2021). Catalan Sign Language ellipsis, role shift, and the QUD. FEAST. Formal and Experimental Advances in Sign language Theory 4: 25-37. DOI: https://doi.org/10.31009/FEAST.i4.03

Hauser, Charlotte, Giorgia Zorzi, Valentina Aristodemo, Beatrice Giustolisi, Doriane Gras, Rita Sala, Jordina Sánchez Amat, Carlo Cecchetto and Caterina Donati. (2021). Asymmetries in relative clause comprehension in three European sign languages. Glossa: a journal of general linguistics 6(1): 72. 1–36. DOI: https://doi.org/10.5334/gjgl.1454

Skaten, I. & Urdal, G. H. S. (2021). Døve tolker - en ressurs som NAV vil ta i bruk?

Sudmann, T. T., Urdal, G. H. S., & Breivik, J. K. (2021). Community building in deprived communicative environments: supporting participation and belonging for children with special communicative needs. Nordic Social Work Research, 12(2), 270-283.  

Urdal, G. H. S. & Skaten, I. (2021). Fra bruker til kollega – døve som mottakere og ytere av tolketjenester. Tidsskrift for velferdsforskning. 24.(3).

Zorzi, Giorgia (2021). Coordinació conjuntiva, disjuntiva i adversativa en llengua de signes catalana (LSC). Revista d’Estudis Catalans / Zeitschrift für Katalanistik. Dossier: “Darrers avenços en la recerca sobre la llengua de signes catalana (LSC) / Recent advances in research on Catalan Sign Language (LSC)”. 

2020

Anible, B. (2020). Iconicity in American Sign Language-English Translation Recognition. Language and Cognition. 

Occhino, C. Anible, B., Morford, J. P. (2020). The role of iconicity, construal, and proficiency in the online processing of handshape. Language and Cognition.  

Skaten, I., Torbjørnsen, I. B. & Urdal, G. H. S. (2020). Kven kan snakke med meg?.

Skaten, I., Urdal, G.H.S. & Tiselius, E. (2020). Exploring deaf sign language interpreting students’ experiences from joint sign language interpreting programs for deaf and hearing students in Finland. Translation and Interpreting Studies.

Torbjørnsen, I. B. (2020). Teikn-til-tale skapar tryggleik og inkludering i barnehagen. Språkprat. 

Urdal, G. H. S., Skaten, I. & Torbjørnsen, I. B. (2020). Å høre til?. I B. I. Borthne, I. Kuginyte-Arlauskiene & G. Söderlund (red) Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3453-0. s. 191-211

2019

Olsen, Elisabet Trengereid (2019). Cooperation as a coping mechanism when interpreting between deaf refugees and hearing professionals.

Olsen, Elisabet Trengereid (2019). Døve flyktninger vil rammes urimelig hardt av nye språkkrav. Kronikk.

Torbjørnsen, I. B. (2019). Seeing voices - the effects of using signs in Kindergartens. Multilingual Childhoods: Education, policy and practice Search.

Tiselius, Elisabet & Michaela Albl-Mikasa2019. ”Cognitive processes in dialogue interpreting: Introduction”. Translation, Cognition, Behaviour 2(2). 233–239. DOI: 10.1075/tcb.00027.tis 

Tiselius, Elisabet & Birgitta Englund Dimitrova. 2019. ”Asymmetrical language proficiency in dialogue interpreters: Methodological issues” Translation, Cognition, Behaviour 2(2). 305–322. DOI 10.1075/tcb.00031.tis 

Urdal, G.H.S. (2019). Interpreter students’ development of professional characteristics as interpreters for deafblind individuals: Evidence-based practice and Bildung processes.

Urdal, G.H.S. (2019). Discoursing into Interpreting - Sign Language Interpreting Students and their Construction of Professional Identity as Interpreters for Deafblind Individuals. Journal of Interpretation.

Hodge, G., Ferrara, L. N., & Anible, B. D. (2019). The semiotic diversity of doing reference in a deaf signed language. Journal of Pragmatics, 143, 33–53.

Skaten, Ingeborg (2019) Kritisk skråblikk på trend innen tolkediskursen: Å gi tilbake – eller å gå tilbake? Kronikk i Døves tidsskrift nr. 5/2019.

2018

Olsen, Elisabet Trengereid (2018). Deaf and refugee - a different situation.

Olsen, Elisabet Trengereid; Skaten Ingeborg og Gro Hege Saltnes Urdal (2018). Grenseløs tolking - tolking mellom fremmedspråklige døve og norske talespråklige.

Tiselius, Elisabet. 2018. Modeller för processer i tolkning. [Interpreting process models] I: Hilde Haualand, Anna-Lena Nilsson, Eli Raanes (eds.) Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse [Interpreting – linguistic work and professional practice]. Oslo: Gyldendal. 38–60. 

Tiselius, Elisabet. 2018. “The (un-)ethical interpreting researcher: The researcher’s voice and discretionary power in interpreting research”. In: Cecilia AlvstadAnnjo K. Greenall and Kristiina Taivalkoski-Shilov (eds.) Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, special issue, Voice, Translation and Ethics 27: 5, 747–760. 10.1080/0907676X.2018.1544263 

Tiselius, Elisabet. 2018. “Exploring cognitive aspects of competence in signed language interpreting: First impressions”. In: Petra Klimant, Michael Tieber and Hanna Risku (eds.) Hermes: Journal of Language and Communication in Business, special issue, Expertise and Behaviour: Aspects of Cognitive Translation Studies. 57. 49–61.  

Tiselius, Elisabet. 2018. “Deliberate practice: The unicorn of interpreting studies”. In: Barbara Ahrens, Silvia Hansen-Schirra, Silvia Hansen-Schirra, Silvia Hansen-Schirra and Ursula Wienen (eds.) Translation – Didaktik – Kompetenz. Berlin: Frank-Timme, 131–144.  

Forskningsseminarer

Silc-seminarer

Nyheter

Klikk på lenken for å lese nyheter.

Videre informasjon

Les mer om forskergruppen i Cristin. 

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.