Parallellsesjon 2 - Et systemperspektiv på teknologi i folkehelsearbeidet og organisasjonsperspektiv

Kl. 12.00 - 13.30

Ledes av Mari Berge, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

 • 12.00
  12.20
  «Det utadvendte sykehuset»

  Det er klart at spesialisthelsetjenester ikke bare er behandling inne i selve sykehusbyggene. Mer av oppfølging og behandling kan skje hjemme hos pasienten og sammen med helsetjenesten i kommunene der vi bor. Vi kan løse oppgaver på nye måter gjennom bruk av teknologi. Digitalisering av pasientkontakt krever gode verktøy, godt planlagte pasientforløp, innhenting og i bruk taking av ny kunnskap og nye arbeidsprosesser. Her ligger et potensiale for bedre og mer tilgjengelige tjenester for mange pasienter. Regjeringen vil digitalisere helsetjenesten i større grad og setter et mål for sykehusene om at minst 15 % av konsultasjonene skal gjennomføres på telefon eller video i 2021. Vi skal endre oss fort og har fått drahjelp av en pandemi.

 • 12.20
  12.40
  Kultur- og teknologiutvikling i moderne sykehusdrift

  Pasienten er det viktigste på sykehuset. Vi har i flere år lagt planer for å involvere pasientene mer, og hadde store fordeler fordi vi bygget et helt nytt sykehus. Når vi nå har digitalisert vårt nye sykehus, er det vesentlige hvordan teknologi kan bidra til høyere pasientsikkerhet, bedre arbeidshverdager og riktig bruk av helsepersonellet vårt. Hva betyr digitale plattformer for arbeidshverdagen til våre ansatte, opplevelsen for våre pasienter og bærekraften i det fremtidige helsevesenet?»

 • 12.40
  13.00
  Hvem er dere? Bruk av digital risikostratifisering for målrettet innsats

  Risikojustering er en systematisk kartlegging av hele eller deler av befolkningen for å dele dem inn i hvor stor risiko de har for en framtidig hendelse slik som sykehusinnleggelse, ressursbruk eller funksjonsfall. Risikojustering kan gjøres på flere måter; manuelt som ved case finding eller hjemmebesøk, med elektroniske hjelpemidler som prediktiv risikojustering eller med kombinasjoner av disse. Det er to hovedformål: 1) Tidlig identifisering av enkeltindivider med tanke på forebygging og proaktiv innsats, og 2) planlegging av ressursallokering etter forbruk og behov for helsetjenester i befolkningen. Det vil bli gitt eksempler på bruk av verktøy for risikostratifisering fra Norge og internasjonalt.

 • 13.00
  13.20
  Er Akson svaret på fremtidens helseutfordringer?

  Bygger Akson på en gammelmodig teknologisk tekning? Er Akson et element for å endre styringsstrukturen i helsesektoren?

 • 13.20
  13.30
  Pause