Teknologi i helse og omsorg

Digital konferanse 11. mai 2021

Nye utfordringer i folkehelsearbeidet - teknologiens rolle

Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på aktuelle utfordringer i folkehelsearbeidet.

Teknologi får stadig flere roller i helsefremming, forebygging og oppfølging i helse- og omsorgstjenestene. Den niende konferanse om teknologi i helse- og omsorg vil tematisere folkehelse og teknologien sine nye roller basert på erfaring og læring siste år.

Konferansen presenterer brukerperspektiv på praktiske utfordringer i hverdagen, hvordan digitalisering og teknologi endrer arbeidshverdagen i sektoren og hvordan kommuner, innbyggerne og sykehus må omstille seg for å møte disse endringene.

Påmelding her!

Program

Tid: 11. mai 2021, kl. 09.00 - 14.30
Sted: på digital plattform på grunn av Korona-pandemien. Sett av datoen i din kalender. Lenke for deltakelse blir sendt til påmeldte deltakere uken før arrangementet og ettermiddagen før arrangementet.
Påmeldingsfrist: 10. mai kl. 14.00
Deltakeravgift:
 kr 250,- (ingen refusjon ved avmelding)

 

Konferansen 2019

Her finner du informasjon om konferansen i 2019 og presentasjoner

Programkomité og samarbeidspartnere:


Dagleg leiar
Fakultet for helse- og sosialvitskap
Rådgivar
Høgskulen på Vestlandet