Teknologi i helse og omsorg

Digital konferanse 11. mai 2021

Nye utfordringer i folkehelsearbeidet - teknologiens rolle

Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på aktuelle utfordringer i folkehelsearbeidet.

Teknologi får stadig flere roller i helsefremming, forebygging og oppfølging i helse- og omsorgstjenestene. Den niende konferanse om teknologi i helse- og omsorg vil tematisere folkehelse og teknologien sine nye roller basert på erfaring og læring siste år.

Konferansen presenterer brukerperspektiv på praktiske utfordringer i hverdagen, hvordan digitalisering og teknologi endrer arbeidshverdagen i sektoren og hvordan kommuner, innbyggerne og sykehus må omstille seg for å møte disse endringene.

Tid og sted

Tid: 11. mai 2021, kl. 09.00 - 14.30
Sted: på digital plattform på grunn av Korona-pandemien. Mer informasjon vil komme etter hvert. 
Påmelding åpner på nyåret 2021

Program

 

Konferansen 2019

Her finner du informasjon om konferansen i 2019 og presentasjoner


Dagleg leiar
Senter for omsorgsforsking
Rådgivar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt