Plenum 2

Kl. 13.30 -14.30

Ledes av Tobba Sudmann, professor  ved Høgskulen på Vestlandet

 • 13.30
  13.50
  Kunnskapsoppsummering om digitaliseringens konsekvenser

  Vi opplever en stadig økende digitalisering i helse- og omsorgssektoren, men hva er konsekvensene av det? Blir det bedre samhandling mellom helsepersonell? Får pasienter bedre tilgang til helsetjenester? Og er det noen negative konsekvenser? Innlegget tar utgangspunkt i en kunnskapsoppsummering på feltet, samt inkluderer nye erfaringer etter "sjokkdigitaliseringen" som skjedde som følge av koronapandemien.

 • 13.50
  14.10
  Få kvinner velger teknologiyrker, mens teknologi er på full fart inn i tradisjonelle kvinneyrker

  Utdanningssektoren i Norge er preget av kjønnsskjevhet som er særlig synlig innen teknologifag og helsefag. Mens kvinner fortsatt utgjør et mindretall i teknologifag, har derimot teknologi i økende grad inntatt kvinnedominerte yrker og arbeidsområder, som i helsesektoren. Her utforsker vi noen sentrale spørsmål, for eksempel om hva som får kvinner i helsesektoren til å engasjere seg i teknologidrevet arbeid, og hvordan kjønnede mønstre assosiert med teknologi påvirkes av digitalisering i helsesektoren.

 • 14.10
  14.30
  Hva har vi lært av Smittestopp?

  Den første versjonen av Smittestopp ble lansert i april 2020, men stanset av Datatilsynet noen måneder senere. FHI lanserte så en ny app, som var mindre inngripende i borgernes personvern. Det er viktig å bruke teknologi for å slå tilbake en pandemi, men hva kan vi lære av denne saken? Hva gikk galt, hva ble gjort riktig, og hva slags kunnskap sitter vi igjen med som kan brukes til å bekjempe andre sykdommer?

 • 14.30
  Vel hjem