Plenum 1

kl. 09.00 - 12.00

Ledes av Bjørg Kristin Selvvik, prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet

 • 09.00
  09.10
  Velkommen
 • 09.10
  09.30
  Digitalisering i krisetider

  Koronapandemien har bidratt til å synliggjøre at det er et stort potensial for å øke bruken av digitale løsninger på de fleste samfunnsområder. Tjenester som før krevde fysisk oppmøte ble raskt flyttet over på digitale plattformer og hjem til pasienten. En betydelig vekst i bruk av videokonsultasjon, velferdsteknologi og nettbaserte behandlingsprogram, er eksempler på dette. Aktørene i helse- og omsorgssektoren har vist stor evne til omstilling og samarbeid.

 • 09.30
  09.50
  Fra en brukers ståsted: hverdagserfaringer med teknologi

  Teknologi er i økende grad en del av pasienters, brukere og pårørende sin hverdag. Hvilke muligheter og utfordringer kan vi se fra et brukerperspektiv?

 • 09.50
  10.10
  Digitale helse - det står ikke på pasienten

  Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross ønsker at vi bruker teknologi for å skape et bærekraftig helsevesen til beste for pasienter og pårørende. Hun peker på at pasienter kan være en ressurs i egen helse og at digitale verktøy kan bidra til at flere tar ansvar for egen helse. Videre peker hun på at nettverk og frivillige kan mobiliseres gjennom teknologi for å understøtte helsevesenet og vår nordiske modell. Samlet sett kan dette gi mer målrettet oppfølging og bedre prioritering av ressurser. Men det vil kreve noe av oss som samfunn for å legge til rette for en slik endring, og er vi klare til å ta de nødvendige samlende grepene for dette?

 • 10.10
  10.20
  Pause
 • 10.20
  11.00
  KEY NOTE: Teknologiforståelser i sundhedspraksis – Forbedring og forandring gennem IT

  I oplægget vil jeg skitsere to velkendte tilgange til at forstå teknologi – instrumentalisme og relationisme, – og jeg vil drøfte, hvilke fordele og ulemper der er ved de to tilgange. Det vil også blive understreget, hvordan en ny orden, i form af f.eks. et nyt it-system eller –værktøj, ikke bare overvinder gældende uorden. Et nyt system medbringer også sin egen uorden. Det betyder, at ny teknologi, der skal forbedre arbejdsprocesser i en organisation, ikke bare gør processer og opgaver bedre. Ofte vil den også forandre dem i uventet retning, uanset det gode design, og de gode intentioner.

 • 11.00
  11.20
  Offentlig-privat innovasjonssamarbeid om velferdsteknologi -Hvordan gå fra innovasjon til implementering og endringsledelse?

  All innovasjon krever endringer i måten vi utfører oppgaver på, for at vi skal ha mulighet til å ta ut gevinstene. Innen velferdsteknologi er innovasjonstakten meget stor. Hvordan sikre at organisasjonene er klare og mottagelige, samt hvordan sikre at de riktige løsninger og prosesser blir valgt.

 • 11.20
  12.00
  Lunsj