Teknologi i Helse og Omsorg 2019 – Erfaringer, samspill og trender

Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved hjelp av teknologi.

Teknologi i helse og omsorgskonferansen 2019 er åttende gang vi ønsker velkommen til denne spennende fagdagen i Bergen.

Program 21. mai – Mimes brønn, Campus Kronstad

 • 08:00
  09:00
  Registrering – kaffe og besøk i utstillingen
 • 09:00
  09:30
  Musikalsk velkomst
 • 09:30
  09:45
  Velkommen
 • 09:45
  10:45
  Stortingsmeldingen om helsenæringen – hva betyr det for oss?

  Regjeringen legger i vår fram en stortingsmelding om helsenæringen, som beskriver hvordan næringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi og bedre helsepolitisk måloppnåelse. Innlegg etterfølgt av sofadialog.

  Rebekka Ljosland, buyråd for helse og omsorg, Bergen kommune
  Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster
  Lars Dahle, grunnlegger og CEO, Dignio

 • 10:45
  11:00
  Utstillerpresentasjoner
 • 11:00
  11:30
  Kaffepause med besøk i utstillingen/poster-presentasjoner
 • 11:30
  12:15
  Parallellsesjoner

  Smart omsorg

  • Smart omsorg i Bergen kommune 2015 – 2018 – erfaringer, og veien videre v/programleder Alette Knudsen, Bergen kommune

  Demens og teknologi

  • Dersom teknologi er svaret på kognitiv svikt – hva var da spørsmålet?
   v/ professor Tobba T. Sudmann, Høgskulen på Vestlandet
  • Utvikling av teknologi på brukernes premisser – er det mulig?
   v/ forskningsleder Oda Zachrisen, No Isolation

  Fremtiden er VR/AR

  • Virtuell (ut)flukt fra dagligstua - Om utprøving av VR briller på sykehjem
   v/ frivillighetskoordinator Margrethe Moss-Iversen Lundegård, Etat for sykehjem, Bergen kommune og Per Kristian Orset, grunder
  • Erfaringer med utvikling og bruk av virtuelle miljøer i opptrening
   v/ Bård Bogen, Lars Peder Bovim, Høgskulen på Vestlandet
 • 12:15
  13:15
  Lunsj med besøk i utstillingen
 • 13:15
  14:15
  Parallellsesjoner

  Smart omsorg

  • Fremtiden er smartere
   v/ Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune; Cosmin Cioroiu, Topro Industri og Alexander Vanvik, EGGS Design
  • Én samlet plan for borgeren – agil udvikling af journalsystemer i Odense Kommune
   v/ leder av digitalisering Else Jermiin, Odense Kommune

  Demens og teknologi

  • Ann – den kunstige intelligensens varme hender
   v/ Edvard Nærum, Accenture Consulting og Elisabeth Sørensen, Larvik kommune
  • Demens i Norge 2030 - scenarioer for demens og kunstig intelligens
   v/ prosjektleder Adele Flakke Johannessen, Teknologirådet

  Alle skal med

  • Når alle skal med - er det noen du ikke ser
   v/ prosjektleder Ruth Donovan, Digitalisering og innovasjon konsern, Bergen kommune
  • Bruker vi teknologien til beste for folk eller definerer den hva som er bra for folk? Om teknologi som middel, mål og målendrende middel.
   v/ professor Bjørn Hofmann, NTNU Gjøvik
 • 14:15
  14:30
  Kort pause
 • 14:30
  15:55
  • Velferdsteknologi i Norge – hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi dit
   v/prosjektleder Kristin Standal, KS
  • Implementering av velferdsteknologi med fokus på de ansatte
   v/ professor Etty Nilsen, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Innovasjon i digital helse - Pasienter og brukere som digitale partnere
   v/professor Tatiana lakovleva, Universitetet i Stavanger
 • 15:55
  Slutt for dagen – vel hjem

Bindende påmelding med frist 13. mai.

Rådgivar
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Konferansen har flere målgrupper:

 • Helsepersonell og beslutningstakere i kommuner og helseforetak
 • Leverandører og andre aktører innen omsorgsteknologi
 • Ansvarlige for fagutvikling, utdanning, forskning og utvikling innen helse- og omsorg
 • Bruker- og pasientorganisasjoner
 • Politikere og andre med interesse for utvikling og innovasjon innen helsetjenesten

Programkomité og samarbeidspartnere: