Etterlatte ved narkotikarelatert død

Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune inviterer til konferanse om etterlatte ved narkotikarelatert død.

Her vil etterlatte, internasjonale og nasjonale fageksperter, og politikere løfte frem tema som sorg, stigma, hjelpetiltak, med mer. Denne konferansen er relevant for pårørende, etterlatte, berørte, fagpersoner, politikere og studenter.

Program 16. november

 • 09.00
  09.30
  Registrering

  Registrering med kaffe, frukt og musikk.

 • 09.30
  09.45
  Velkommen

  Dekan Randi Skår, Instituttleder Svanaug Fjær og Professor Kari Dyregrov

 • 09.45
  10.45
  Forskningsprosjektet «Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recovery-perspektiv» (END-prosjektet)

  Professor Kari Dyregrov, HVL

 • 10.45
  11.05
  Å være etterlatt

  Journalist og etterlatt Monika Yndestad

 • 11.05
  11.25
  Parental grief after a child’s drug death: A greatly neglected population

  Professor William Feigelman, NY, USA

 • 11.25
  11.40
  Pause
 • 11.40
  12.00
  Compassion or stigma? How do adults bereaved by drugs experience services?

  Professor Christine Valentine, Bath, England

 • 12.00
  12.15
  Byrådets ambisjon på rusfeltet – kva har vi gjort og kva vil vi gjere

  Byråd Erlend Horn, Bergen kommune

 • 12.15
  12.45
  Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall

  Etatsdirektør Rønnaug Frøiland, Bergen kommune

 • 12.45
  13.30
  Lunsj
 • 13.30
  15.00
  «Fire begravelser og et bryllup» - teaterforestilling v/Riksteateret

  Skuespiller og etterlatt Morten Joachim

 • 15.00
  15.15
  Pause
 • 15.15
  15.50
  Klar tale – «Hva ønsker jeg at forskningsprosjektet skal føre til?»

  Paneldeltakere med ulike hatter besvarer spørsmålet på 2 minutter.

  Monika Yndestad (etterlatt), Michael Lindholm (Landsforeningen mot Stoffmisbruk), Hilde Bergesen (Bergen kommune/Botreningssenteret), Svanaug Fjær (HVL/Overordnet ruspolitikk), Erlend Horn (Bergen kommunes ruspolitikk), Rønnaug Frøiland (Bergen kommune/Pilotkommuner), og Kari Dyregrov (HVL/END-prosjektet).

 • 15.50
  16.00
  Avslutning og vel hjem!