Etterlatte ved narkotikarelatert død

Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune inviterer til konferanse om etterlatte ved narkotikarelatert død. Årets END-konferanse arrangeres 21. november 2018 i Bergen.

Her vil etterlatte, internasjonale og nasjonale fageksperter og politikere løfte frem tema som sorg, stigma, hjelpetiltak med mer. Denne konferansen er relevant for pårørende, etterlatte, berørte, fagpersoner, politikere og studenter.

 • 09.00
  09.30
  Registrering med kaffe
 • 09.30
  09.45
  Velkommen
 • 09.45
  10.00
  Åpning
 • 10.00
  10.45
  Om status i prosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)
 • 10.45
  11.00
  Pause
 • 11.00
  11.30
  Om å miste venner i narkotikarelatert død
 • 11.30
  12.00
  En modell for mestring av sorg
 • 12.00
  12.45
  Lunsj
 • 12.45
  13.15
  Om den vonde stigmatiseringen
 • 13.15
  13.45
  Bergen kommunes strategi for arbeid med etterlatte ved narkotikarelatert død
 • 13.45
  14.15
  Pause med kaffe og stands/posters
 • 14.15
  15.15
  Hva hjelper og hva gir god mestring etter narkotikarelatert død?
 • 15.15
  15.30
  Avslutning og oppsummering