The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP)

Om ISP-prosjektet

ISP er et strategisk og miljøbyggende forskningsprosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd (2019-2025). Vi studerer hvordan tjenestesamhandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er politisert, prioritert, organisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velferdsstaten. Vi ser på hvordan sosiale og strukturelle dynamikker skaper vilkår for de kommunale helse og omsorgstjenestene, og identifiserer forhold som kan fremme eller hemme samarbeid og prioritering i tjenestene.

Partnere

Kontakt

bilde av Anette Fagertun

Anette Fagertun

Professor / prosjektleiar