Repeat deltok på the European Peatland Conference ‘Power to the peatlands’ 2023

Mer enn 500 forskere og aktører innen naturforvaltning, landbruk, politikk og næringsliv samlet seg i Antwerpen for å utveksle kunnskap og erfaringer om forskning på myr. Bidragene spente vidt, fra karbonlagring og restaurering av myr, til forvaltning og politikkutvikling. Siste dag av konferansen kunne deltakerne bli med på ulike guidede ekskursjoner som ga innblikk i naturverdier og i muligheter og fallgruver i forvaltning av myr.

 

Ekskursjonen til myrreservatet Hautes-Fagnes i østlige Belgia ga deltakerne et interessant innblikk i arbeidet med å restaurere et stort myrlandskap med høymyr, fukteng og fuktig lynghei.

De tre stipendiatene i Repeat-prosjektet – Ingrid, Julien og Katinka – presenterte arbeidet sitt på European Peatland Conference i Belgia 19.-21. september. Konferansen munnet ut i en felles uttalelse som slo fast at myr er viktig for mennesker, for klima og for biologisk mangfold, og at det blir nødvendig å bruke mer ressurser på restaurering og beskyttelse av myr i Europa. Mange sentrale tema på konferansen – for eksempel hvor krevende det er å restaurere grøftede myrer tilbake til intakt og velfungerende tilstand, og hvor viktig det er å involvere ulike aktører i bærekraftig forvaltning av myr – var helt i tråd med sentrale forskningstema i Repeat-prosjektet.  

Konferansen var en utmerket arena for å lære av den omfattende myrforskningen som foregår i Europa, for å etablere nettverk med andre forskere som bruker lignende metoder, og for å presentere resultater fra prosjektet vårt så langt. 

Konferansebidrag fra Repeat på European Peatland Conference i Belgia 19.-21. september.

  • Ingrid Knutsdotter Koren (muntlig presentasjon): "Paradise lost? A critical analysis of representation and utilization of peatlands in Norway throughout time" 
  • Julien Vollering (poster-presentasjon): "Wall-to-wall peat depth from ground-penetrating radar: lessons from two landscapes in Norway" (DOI 10.17605/OSF.IO/ZV8DT) 
  • Katinka Vloon (muntlig presentasjon): "Restoration of a boreal ombrogenous mire: predicting time to recovery after ditch blocking" 

 

Keynote-taler Hans Joosten (Universität Greifswald, DE) fremhevet den nære koblingen mellom myr og kultur, men pekte på at denne koblingen til nå har vært lite anerkjent.

Keynote-taler Richard Lindsay (University of East London, UK) oppfordret til økt innsats for å syntetisere og spre kunnskap om myr, slik at politikkutforming i større grad kan ta hensyn til myr.

Keynote-taler Kristiina Lång (Natural Resources Institute Finland, FI) presenterte den siste utviklingen i EUs politiske miljø angående bruk og beskyttelse av torvmarker og diskuterte mulige vendepunkter som fremmer endring i både holdninger og bruk av torvmarker.