Høgskulelektor

Julien Martin Marie Vollering

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er høgskulelektor ved HVL og tar doktorgrad ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Jeg har bachelorgrad i økologi fra UC Berkeley (USA) og mastergrad i økologi fra Universitetet i Leiden (NL). Min doktorgradsavhandling omhandler spredning av sitkagran på Vestlandet. Følg meg gjerne på Twitter: @julienvollering.

Kompetanseområdet mitt kan beskrives med følgende stikkord:

landskapsøkologi - fremmede arter - artsutbredelser - GIS (geografiske informasjonssystemer) - R (programmeringsspråk for statistiske beregninger og grafikk)

Underviser i

  • BI435 Landskapsøkologi
  • GE413 Kartlære og GIS
  • BI424 Botanikk grunnkurs

Forskar på

Jeg forsker på romlige utbredelsene til plantearter, og prosessene som fører til endringer i disse --- spesielt blant arter som er innførte.

Utvalde publikasjonar