Postdoktor

Julien Martin Marie Vollering

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber i en postdoktor-stilling tilknyttet Repeat-prosjektet. I prosjektet måler vi karbonlagring i myr, og utforsker metoder for å kartlegge torvdybder over store arealer.

Jeg tok doktorgrad ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og avhandlingen min omhandlet spredning av fremmede bartrær, med sitkagran på Vestlandet som eksempel. Min tidligere utdanning er fra Leiden University (NL) og University of California, Berkeley (USA).

Følgende stikkord gir en pekepinn på min kompetanse og/eller forskningsfelt:

landskapsøkologi - fremmede arter - artsutbredelser - kartlegging av myr - statistisk modellering -  GIS (geografiske informasjonssystemer) - R (programmeringsspråk for statistiske beregninger og grafikk)

Underviser i

Bachelor nivå:

  • BI435 Landskapsøkologi
  • GE413 Kartlære og GIS
  • BI424 Botanikk grunnkurs

Master nivå:

  • BI4-301 Climate change ecology

Utvalde publikasjonar