Rom for sansning? Omsorgens estetikk

Bergen, Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad
Time icon
Når:18. september   10:00
Varer til: 19. september 13:30
Legg til i min kalender

Forskernettverket «Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår» inviterer til seminar ved Senter for omsorgsforskning Vest 18.-19. september 2024. I forbindelse med dette, inviterer vi også til å sende inn abstrakt (frist 15. jan) knyttet til tematikken for presentasjon på seminaret.

Det er ingen konferanseavgift. Påmeldingsfrist 1. september. 

Estetikk, fra det greske ordet ‘aisthesis’, betyr den kunnskap som kommer gjennom sansene og handler i vid forstand om vår sanselige måte å være i verden på. Det estetiske er slik dypt forbundet med det eksistensielle, hvordan vi erfarer oss selv i møte med andre mennesker, dyr, natur, steder, rom og ulike kunstneriske uttrykk. Vi spør: Hvilke rom for sanselig tilstedeværelse og estetikk finnes i dagens omsorgspraksiser og prioriteringer?

Med dette seminaret og etterfølgende spesialnummer i Tidsskrift for omsorgsforskning ønsker vi løfte fram estetikkens kritiske potensiale for omsorgstenkning og omsorgspraksis – som en åpning mot sansingen, det taktile, det ikke-målbare, det språkløse eller det som krever andre språk og uttrykksformer for å komme til orde. På hvilke måter kan estetikk og kunst åpne for andre mulige praksiser og forståelser av omsorg? Temaet belyses gjennom keynotes, samtaler, estetiske innslag og paperpresentasjoner.

Program 18. september

 • 10:00
  10:15
  Åpning

  Åpning ved leder av nettverket Oddgeir Synnes, professor i helsehumaniora, VID vitenskapelige høgskole.

 • 10:15
  11:15
  Kunskap i rörelse: att ta till vara på icke-vetande, sinnlighet och fantasi

  Jonna Bornemark, professor i filosofi ved Södertörn Högskola i Stockholm

 • 11:15
  11:30
  Kommentar

  James McGuirk, professor i filosofi, VID vitenskapelige høgskole

 • 11:30
  12:00
  Samtale
 • 12:00
  13:00
  Lunsj
 • 13:00
  14:00
  Samtale

  Samtale mellom Jonna Bornemark og professor emerita, Kari Martinsen om estetikk, sansing og omsorg.

 • 14:15
  15:45
  Presentasjoner av artikkelutkast

  Presentasjoner av artikkelutkast med kommentator/opponenter og felles samtale

 • 18:00
  Omvisning

  Omvisning i fotoutstillingen "Det tredje rommet" på Visningsrommet USF på Verftet med fotograf og forsker Eli Lea:  

  Fotografiene er tatt over en periode på ca 5 år. De er fra den siste fasen av min families historie i huset jeg vokste opp i. Jeg prøver å vise noe som ikke har vært synlig for meg før, men som eksisterer som ordløse stemninger. Motivene er av rom inne i og utenfor huset; gjenstander, steder, mennesker og dyr som har en relasjon til stedet. Jeg har fulgt lysets vandring gjennom huset og prøvd å gripe med kameraet det jeg ikke ser, men som likevel er der. 
  Påfølgende panelsamtale om relasjoner, kunst, sted og identitet mellom kunstner Anne Tveit Knutsen, kunstner og prosjektleder på Hordaland kunstsenter Petra Rahm, Eli Lea og Oddgeir Synnes.

 • Kveld
  Middag

  (deltakerne betaler selv)

Program 19. september

 • 09:00
  10:00
  Trøstens estetikk og estetikkens trøst

  Sine Marie Herholdt-Lomholdt, professor ved Nord universitet.

 • 10:00
  10:15
  Kommentar

  Professor emerita Herdis Alvsvåg, VID vitenskapelige høgskole

 • 10:15
  11:00
  Samtale
 • 11:20
  12:50
  Presentasjoner av artikkelutkast

  Presentasjoner av artikkelutkast med kommentator/opponent og felles samtale

 • 13:15
  13:30
  Avslutning
 • 13:30
  Avsluttende lunsj i kantinen

Foredragsholdere

Jonna Bornemark er professor i filosofi og jobber ved Senter for praktisk kunnskap ved Södertörns høgskola. Hun har publisert en rekke bøker og artikler med fokus på praktisk kunnskap, fenomenologi, posthumanisme og religionsfilosofi. I sitt arbeid har hun vært særlig opptatt av grensene for målbarhet og dømmekraftens muligheter, hvor blant annet kunst, sanselighet og fantasi blir viktige kilder til erkjennelse og kritikk. Noen sentrale skikkelser for hennes forskning er Mechthild von Magdeburg, Nicolas Cusanus, Giordano Bruno, Edmund Husserl, Max Scheler og Edith Stein. Blant hennes siste bøker er Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet (2020) og Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (2018).

Sine Maria Herholdt-Lomholdt er sykepleier, master i pedagogikk og ph.d. Hun jobber som professor på Nord Universitet med særlig ansvar for undervisning i omsorgsfilosofi, omsorgsestetikk, etikk samt ulike livsfenomener som opptrer ved alvorlig sykdom og død. Hennes forskning sentrerer seg om omsorgens estetikk og pedagogikk samt fenomenologi som forskningsmetode. For tiden leder hun et fenomenologisk aksjonsforskningsprosjekt med fokus på trøst og kunsten å trøste ved livets absolutte kant.

Eli Lea er fotograf og faglig leder i prosjektet “Kulturhuset”, et tverrfaglig prosjekt som undersøker kunstens sosiale og samfunnsmessige betydning. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen sanitetsforening, KODE, Kompetansesenter for demens, VID vitenskapelige høgskole og profesjonelle kunstnere i det frie feltet. Sammen utforskes  hvordan kunstneriske praksiser kan skape sosiale rom som tåler stor funksjonsvariasjon, både blant de som skaper og de som opplever kunst. Hun har doktorgrad om personer med demens sine møter med kunst på KODE (VID, 2021).

Anne Tveit Knutsen er billedkunstner og utdannet sykepleier. Menneskemøter, relasjoner og urettferdighet motiverer henne til å lage kunst, særlig mennesker som ikke alltid roper høyest. Det siste året har hun arbeidet med et kunstprosjekt om og sammen med tidligere blomsterdekoratør Rikhard Juul som i dag bor på sykehjem. Hvordan er blikket som kunstner annerledes enn blikket som sykepleier? Hvor overlapper de hverandre? Hva kan hun tillate seg som kunstner som ikke en sykepleier kan? Prosjektet vil formidles som en film og kunstnerbok. Prosjektet inngår i serien «Am I too loud?», som Tveit Knutsen har arbeidet med siden 2012.