Unni Bleken

Fagpolitisk aktør for barnehagefeltet og for utdanningen av førskolelærere

Født: 1929

Unni Bleken vokste opp i Trondheim i et kulturelt borgerlig, men økonomisk trangt miljø. I gymnastiden ble hun oppmerksom på barnehagearbeid som en mulig, men da nærmest helt ukjent yrkesvei. I 1947 startet Menighetspleiens Barnevernsinstituttet i Trondheim med en 2-årig utdanning for barnehagelærere. Rektor Astrid Vatne ved instituttet var aktiv i markedsføring av både utdanningen og barnehagen som institusjon. Etter artium begynte Unni som praktikant i Midtbyens barnehage, Norges eldste barnehage fra 1830-årene. Unni Bleken ble utdannet i 1949–1951 ved Barnevernsinstituttet i Trondheim, nå Dronning Mauds Minne. Det som særlig tiltrakk Unni ved barnehagearbeid, var nærheten til andre mennesker, barna og medarbeiderne, og den store friheten til å utforme sitt eget pedagogiske arbeid.

Fra 1951–1956 arbeidet hun som barnehagelærer i Oslo kommunale daghjem i bydelen Sagene, i årene 1956–1965 som husmor og småbarnsmor i København. Fra 1965–1970 igjen i Oslo kommunes barnehager, denne gang styrer i bydelen Bogerud. Unni har all sin barnehagepraksis fra heldagsbarnehagene, daghjemmene, noe som er relativt uvanlig for førskolelærere av hennes årgang.

I 1970 startet Barnevernsakademiet i Oslo den første videreutdanning i barnehagepedagogikk. Unni Bleken ble bedt av rektor Eva Balke om å søke opptak der. Etter dette året har Unni vært ansatt som lærer, senere lektor i pedagogisk teori og praksis ved BVA, fra 1983 til hun gikk av med pensjon i 1994 som rektor høyskolen Barnevernsakademiet. Unni Bleken har vært leder/ styremedlem i Norsk Lærerlags avdeling for førskolelærere i årene 1970–1975, og representert førskolelærerutdanningen og førskolelærerne i en rekke utdanningsfaglige og fagpolitiske utvalg.

I årene 1990–1992 ledet hun arbeidet som lå forut for den første norske Rammeplan for barnehagen (1996); nemlig innstillingen NOU 1992:17. Hun har vært en aktiv deltaker i den offentlige barnehagefaglige debatten med sterkt engasjement for at barnehagen skal holde høy kvalitet for barnas skyld. Veien til dette går gjennom en god lærerutdanning for barnehagearbeid. Hun har påpekt viktigheten av et sterkt pedagogikkfag og at man skal stille høye krav til studenter og undervisere i utdanningen. Hun uttaler: «En profesjonell lærer i barnehagen må ha kunnskap, dømmekraft og handlekraft.» Unni Bleken er nok en av enkeltpersonene, med bakgrunn fra barnehagefeltet, som har hatt størst fagpolitisk innflytelse på barnehagens innhold i Norge.

Les Unni sin artikkel Vi trenger en utdanning som krever innsats i fra Første steg nr. 3 2011.

Se videoen om fremveksten av barnehagekunnskap i Norge – betydningen av det Nordiske samarbeidet – en dialog mellom Unni Bleken og Turi Sverdrup Berg.

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

 

header-image.png

Prosjektet Historiske perspektiver - barnehagepionerne dokumenterer profesjonshistorien i norsk kontekst.