Om One Ocean Expedition 2021–2023

Fredag 20. august seiler seilskipet Statsraad Lehmkuhl fra Arendal ut på en 19 måneders jordomseiling. I tjue måneder vil det berømte seilskipet seile 55 000 nautiske mil og besøke 36 havner over hele verden.

 

Vi deltar på One Ocean Expedition

Fra august 2021 til april 2023 skal seilskipet Statsraad Lehmkuhl på jordomseiling - Høgskulen på Vestlandet skal være med!

Målet med turen er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. Skipet er utstyrt med moderne instrumentering og vil samle inn høykvalitetsdata om havfysikk, kjemi og biologi kontinuerlig gjennom seilasen.

Ekspedisjonen vil være en del av FNs tiår for havvitenskap for bærekraftig utvikling, og vil spesielt bidra til økt oppmerksomhet om FNs bærekraftsmål:

Nummer 4: God utdanning.
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Nummer 13: Stoppe klimaendringene.
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

Nummer 14: Livet i havet.
Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Nummer 17: Samarbeid for å nå målene.
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

One Ocean Expedition vil også tjene som et flytende universitet og bringe mannskap av studenter og unge ledere sammen på forskjellige ben. Høgskulen på Vestlandet er en av i alt seks forskings- og utdanningsinstitusjoner som deltar på turen. I tillegg er det partnere fra næringsliv og politikk fra hele landet med på den nesten to år lange seilasen.

Møter og offentlige arrangementer på høyt nivå vil skje under de 36 havnebesøkene. Sanntidstilgang til data, video og historier fra skipet vil inspirere og engasjere ikke bare forskere, men også borgere som er opptatt av havbasert bærekraftig utvikling over hele verden.

Når skipet vender tilbake til Bergen 15. april 2023, starter One Ocean Week - en uke som Bergen kommune arrangerer med konferanser, workshops og aktiviteter knyttet til havvitenskap og offentlig engasjement.

statsraad i havet.jpg