Om One Ocean Expedition 2021–2023

I tjue måneder seilte Statsraad Lehmkuhl 55 000 nautiske mil og besøkte 36 havner over hele verden.

Målet med turen var å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. Skipet  var utstyrt med moderne instrumentering og samlet inn høykvalitetsdata om havfysikk, kjemi og biologi.

Ekspedisjonen var en del av FNs tiår for havvitenskap for bærekraftig utvikling, og bidrog til økt oppmerksomhet om FNs bærekraftsmål:

Nummer 4: God utdanning.
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Nummer 13: Stoppe klimaendringene.
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

Nummer 14: Livet i havet.
Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Nummer 17: Samarbeid for å nå målene.
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Høgskulen på Vestlandet var en av i alt seks forskings- og utdanningsinstitusjoner som deltok på turen. I tillegg var partnere fra næringsliv og politikk fra hele landet med på den nesten to år lange seilasen.