HVL og One Ocean Expedition 2021-2023

Høgskulen på Vestlandet er ein av samarbeidspartnarane i jordomseglinga med Statsraad Lehmkuhl, One Ocean Expedition. Her kan du lese om ekspedisjonen og kva for fagmiljø som deltar undervegs i prosjektet.