HVL og One Ocean Expedition

Høgskulen på Vestlandet var en samarbeidspartner i jordomseilingen One Ocean Expedition med Statsraad Lehmkuhl. Her kan du lese mer om aktivitetene HVL var med på gjennom den 19 måneder lange reisen.

Tilbakelagte etapper

Bergen - Åpning av av One Ocean livesenter -  12. august 2021

Video, lyd og forskningsdata fra Statsraad Lehmkuhl skal direkteoverføres gjennom hele ekspedisjonen til et livesenter på Akvariet i Bergen. Livesenteret åpner 12. august.

Prorektor for strategiske satsinger ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Sigurd Sandvold, deltar fra Høgskulen på Vestlandet.

Panelsamtale Arendal – Arendalsuka - 17. august 2021

Rektor, Gunnar Yttri, deltar i panelsamtalen "Ut av det blå - kommer det grønne!" om bord på Statsraad Lehmkuhl under Arendalsuka 2021.

Vestlandet har viktige og ledende nasjonale og internasjonale næring-, kunnskaps- og forvaltningsmiljøer innenfor marin- og maritim sektor, reiseliv og energiproduksjon.

Rektor på HVL Gunnar Yttri er sammen med sentrale aktører innenfor politikk, forskning og utdanning utfordret til å reflektere omkring mulighet for videre regional utvikling knyttet til havet.

One Ocean Expedition og HVLs kurs i bærekraftig ledelse på etappen Yokohama-Shanghai høsten 2022 vil fremmes i løpet av denne seansen.

Les mer om debatten her

Utdanningsdebatt Arendalsuka - 18. august 2021

I forbindelse med Arendalsuka 2021 arrangerer HVL utdanningsdebatt på stordekket på seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

Den nylig lanserte arbeidslivsrelevansmeldingen «Utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning» gir klare føringer for hvordan universiteter og høgskoler må tilby utdanninger som svarer bedre til behovene i arbeidslivet. Noe som kan bety store omdisponeringer for hele sektoren, uten at det er klart hvordan det vil påvirke økonomi, utdanningskvalitet eller institusjonenes posisjon som uavhengige kunnskapsformidlere.

Høgskulen på Vestlandet inviterer til utdanningsdebatt – om hva som må til for å realisere den ambisiøse omstruktureringen av høyere utdanning, og hva som kan bli konsekvensene. Følg debatten «Utdanning på arbeidslivets premisser – hvem tar regningen?»

Les mer om debatten

Arendal – Arendalsuka - 19. august 2021

Prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, representerer HVL i ekspedisjonens Hovedkomité. Hovedkomitéen gjennomfører siste møte før ekspedisjonen starter i Arendal 19. august 2021.

Arendal - La Coruña, 20.-28. august 2021

Startskuddet for One Ocean Expedition går fredag 20. august 2021, når Statsraad Lehmkuhl setter seil fra Arendal i retning La Coruña, Spania. Anne Line Vrangsund og Matias Vedeler Cerda, begge utvekslingsstudenter ved Høgskulen på Vestlandet, er med på turen.

Curaçao-Jamaica / Jamaica-Havanna 8.-24. november 2021

Neste HVL-innslag i seilingsprogrammet var deltakelse på seilasen i Det karibiske hav (Curaçao-Jamaica 08.-13.november og Jamaica-Havanna 17-24. november).

Bernt Rydland Olsen (Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett), og  masterstudent i grunnskulelærarutdanninga 5-10, Anne-Marie Karlsen,  representerte Høgskulen på Vestlandet om bord på seilskipet på disse etappene. 

Les mer om etappen i denne saken: – Vil gi barn i Karibia ei stemme i klimakampen

Du kan også følge Olsen og Karlsens reise på bloggen "Lærerutdanning på dypt vann"

New York – Rio de Janeiro - 2. januar – 23. februar 2022

  1. januar 2022 begir to FIN-studenter seg ut på en 7 uker lang seilas fra New York, via Newport og Horta, til Rio de Janeiro.

    Studentene er tilknyttet masterstudiet i programutvikling, og vil under One Ocean Expedition være del av et prosjekt for vitenskapelig prøvetaking ledet av Havforskningsinstituttet. Studentene vil arbeide med spesifikke software-program og dataanalyse knyttet til forståelse for prosesser i havet. Innsamlet data vil kunne benyttes til masteroppgaver, og det jobbes også for en tematisk tilknytning til SFI Smart Ocean.

    Professor Kjell Eivind Frøysa og Professor Rogardt Heldal er veiledere for studentene. Frøysa er også representert i vitenskapskomitéen i dette prosjektet, hvor utover overnevnte blant andre UiB, NIVA og Kongsberggruppen sitter.

Yokohama – Okinawa - 14. – 26. september 2022

14.- 26. september 2022 har HVL chartret Statsraad Lehmkuhl for å gjennomføre lederkurs i bærekraftig ledelse i samarbeid med Bergen Næringsråd. Hovedaktiviteten i kurset blir den ni dager lange seilasen fra Yokohama til Okinawa. Dette er seilasen for alle som ønsker å utvikle sin lederrolle, bygge et unikt nettverk og dykke dypere ned i begrepet bærekraftig. Kurset utvikles av Institutt for maritime studium med Instituttleder Johanne Marie Trovåg som prosjektansvarlig og Sturla Vik-Vestly som prosjektleder for kurset.

Cape Town - 13.-20. januar 2023

Siste initiativ fra HVL ifm. selve seilasen ledes av professor Erlend Eidsvik (FLKI) og er knyttet til Sør-Afrika. Statsraad Lehmkuhl ankommer Cape Town 13. januar 2023.

Skissen omhandler to hovedpunkt:

Digital aktivitet ombord i Statsraad Lemkuhl med samarbeidsskoler i Bergen/Durban, Sør-Afrika. Fra avreise Bergen (2021) til ankomst Cape Town, 13. januar 2023. Det er etablert samarbeid mellom grunnskoler i Bergen og Durban gjennom to pågående DIKU-prosjekt (UTFORSK- og NOTED-porteføljen). Samarbeidet omfatter bl.a. digital samhandling der klassene besøker hverandre digitalt. På mellomtrinnet er samarbeidet i gang mellom Ny-Krohnborg skole og Berea Primary School i Durban. På ungdomsskolenivå - Rothaugen og Lotusville Secondary School, Durban. Elever i Durban vil følge OOE når ekspedisjonen starter. Det er store digitale muligheter for samarbeid mellom ungdomskoler og barneskoler, og det er mange ideer for hvordan dette arbeidet kan konkretiseres. Det er bl.a. koblinger mot naturfag og matematikk.

Aktivitet ombord i Statsraad Lemkuhl når skipet ligger til kai i Cape Town, 13.-20. januar 2023. To hovedaktiviteter:

Utstilling og forestilling ombord i skipet. Elever fra Berea Primary School i Durban vi letter planen bli forespurt om å fremføre deler av musikk- og danseoppsetningen «Plastics and the ocean». En forestilling av/med barn.

Faglig symposium i regi av SANORD.

SANORD er et institusjonelt nettverk av universitet og høgskuler i Sørlige Afrika og Norden, med i overkant av 50 medlemsinstitusjoner. HVL overtar styreledervervet i 2021. Administrasjonen, SANORD Central Office, lokalisert ved University of Western Cape, Cape Town.

 

 

Faglige kontaktpersoner til de fire delprosjektene HVL deltok på:

FØS:     Instituttleder Johanne Marie Trovåg, Kurs i bærekraftig ledelse

FIN:       Professor Kjell Eivind Frøysa

FLKI:      Professor Kjellrun Hiis Hauge og professor Marianne Presthus Heggen.

FLKI:      Professor Erlend Eidsvik - Samarbeid med lærarutdanning, skoler og forskingsnettverk i Sør-Afrika

Det er også etablert kontaktpersoner for HVLs engasjement til One Ocean Expedition i fellesadministrasjonen:

Koordinator: Frank Kongshavn 
Koordinerer HVLs engasjement til OOE opp mot samarbeidspartnere og internt.

Juridisk: Kjersti Døssland (AFII)
Jobber med avtalene mellom HVL og Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl og avtalen om kurs i bærekraftig ledelse mellom HVL og Bergen Næringsråd. 

Kommunikasjon: Alf H. Aronsen (AKS)
Ansvarlig for å etablere en kommunikasjonsgruppe innad i HVL med ansvar for å synliggjøre HVL sin aktivitet i OOE.

Bærekraft: Siri Smith (ADU)
Arbeider med å koble bærekraftarbeidet i HVL mot OOEs bærekraftfokus.

Internasjonalisering: Kajsa Ida Lovisa Nordström (AFII)
Arbeider blant annet, sammen med Elin Kvaale, med koblinger mot HVL i havner/land i OOEs seilingsrute. Eksisterende- og potensielt nye samarbeidspartnere. Arbeider internasjonal møtekalender for HVLs ledergruppe, sett opp mot OOE. Og muligheter for eksternfinansiering (f.eks. Erasmus ) av HVL-aktivitet i prosjektet.